Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V úterý 26. února proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Vybraní žáci sedmého a osmého ročníku soutěžili v porozumění textu na základě poslechu a v konverzaci na různá témata, jako např. rodina, volný čas, dovolená, škola. Hodnotila se jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost i gramatická správnost.

Vítězem se stal Filip Bákora, na 2. místě se umístila Adéla Poláková a bronzovou příčku obsadil Ondřej Švec.