Obhajoby ročníkových prací žáků 9. ročníku

V naší škole je již zaběhnutou tradicí, že deváťáci si na podzim vybírají témata ročníkových prací. A na jaře následujícího roku své dílo obhajují. Nejinak tomu bylo letos, kdy se konal již dvanáctý ročník. Během několika měsíců jejich díla vznikala i za pomoci učitelů. Výsledky své práce žáci předvedli komisi a také často početnému publiku z řad spolužáků. Závěrečná obhajoba proběhla v pátek 20. května. Naši žáci nám opět předvedli, že jsou schopní vytvořit víceméně samostatně vlastní dílo, zasvěceně hovořit o tématu a obhajovat své myšlenky a názory. Děkujeme kolegům, kteří práce vedli, za vynaložené úsilí a čas při pomoci žákům.

Témata prací