Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Permonium

Ve čtvrtek 6. června vyrazili chlapci a děvčata třetího, čtvrtého a pátého ročníku na výlet do Oslavan, aby navštívili zábavní park Permonium s různými atrakcemi. Při plnění úkolů na jednotlivých atrakcích se zábavnou formou seznámili s historií důlní těžby. Všechny děti během interaktivní hry prokázaly nejen fyzické dovednosti, ale i vědomosti, splnily všechny aktivity a dostaly poklad od permoníků. Domů se vrátily sice unavené, ale plné příjemných zážitků a nově získaných vědomostí.