Úspěch v recitaci

Dne 22. a 23. března 2022 se ve Znojemské Besedě konalo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Naši školu zastupovalo ve třech kategoriích 6 šikovných recitátorek. V 1. kategorii si vystoupení na pódiu vyzkoušely Isabel Šubová z 2. třídy a ze 3. třídy Ema Karpinski , které porota udělila za přednes básně Hádka čestné uznání. Anna Šlapanská ze 4. B a Tereza Svobodová z 5. B podaly při recitaci vybraných básní ve 2. kategorii úžasný výkon a získaly cenné zkušenosti do dalších let . Další den soutěže přinesl naší škole další úspěch, tentokrát ve 4. kategorii. Se silnou konkurencí  se utkaly žákyně 9. třídy Adéla Kubíková a Klára Stuchlíková, jejíž přednes prózy O líné babičce ocenila porota také čestným uznáním. K oběma oceněním připojujeme naši gratulaci a všechna děvčata si zaslouží obrovskou pochvalu za vzornou reprezentaci naší školy.

Zapsala: V. Slabá