Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Úspěchy v recitaci

26. a 27. března 2019 se ve Znojemské Besedě konalo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Naši školu zastupovalo šest žákyň. V 1. kategorii si přednes básní na pódiu vyzkoušely Elizabeth Šutová a Nikola Mrázová z 2. B a získaly cenné zkušenosti do dalších let. Stella Minaříková (4. B) a Karolína Košická (5. tř.) bojovaly se silnou konkurencí ve 2. kategorii a obě při recitaci vybrané prózy podaly výborný výkon. Přirozenost projevu zaujala také porotu a Karolíně Košické udělila za přednes pohádky O skřítku Víťovi čestné uznání. Zkušenosti z minulých let zúročily při svých vystoupeních ve 3. kategorii Adéla Kubíková (6. tř.) a Radka Čechová (7. tř.). Prózu o první lásce v podání Radky Čechové ocenila odborná porota úžasným 3. místem. Úspěšným děvčatům patří zasloužená gratulace a všem zúčastněným poděkování za skvělou reprezentaci naší školy.