Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Vánoční besídka

Advent je obdobím klidu, rozjímání a očekávání vánočních svátků. V tomto čase si žáci prvního stupně, pěveckého sboru a dramatického kroužku  připravili pro rodiče krátká vystoupení se zimní a předvánoční  tematikou.  Celé pásmo se vydařilo, nikdo nic nepopletl. Zaslouženě  byli všichni vystupující odměněni velkým potleskem diváků. Celé vystoupení doplnila prodejní výstavka školní družiny, a tak si většina příchozích odnášela nejen příjemný kulturní zážitek, ale také drobné dárečky a vánoční výzdobu.

Zapsala Mgr. Lenka Štipčáková