PUTOVÁNÍ ZA SLABIKÁŘEM

Z našich nejmenších školáků se po třech měsících strávených ve škole pomalu stávají čtenáři. První písmena, slabiky, slova a věty nás provázely Živou abecedou a dnes postoupili žáci I. A a I. B do další etapy svého vzdělávání. Skupinky prvňáčků pod vedením žáků 9. třídy plnily v prostorách školy rozličné úkoly, např. poznávání písmen podle hmatu, přiřazování slabik k obrázkům a předmětům, hledání dvojic mezi tiskacími a psacími tvary či znázornění vybraných písmen svým tělem. Po zdolání slabikových schodů čekal na všechny děti pohádkový zvoneček a Slabikář, jakož i plně zasloužená sladká odměna. Všem prvňáčkům gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů v kouzelném světě, který se před nimi zvládnutím dovednosti čtení otevírá. Velký dík patří deváťákům pod vedením paní učitelky P. Bednářové, kteří skupinky doprovázeli a pomáhali také na jednotlivých stanovištích.

Zapsali: V. Slabá, T. Simek, Z. Geryková