Exkurze do firmy Aditeg

Jednou z mnoha povinností, které základní škola má, je připravit žáky co nejlépe pro výběr střední školy. Tímto výběrem si častokrát žáci určují celý svůj další profesní život. Protože vnímáme důležitost tohoto kroku, tak s žáky organizujeme i exkurze do různých podniků.

Proto v pondělí 13. 11. navštívili žáci IX. ročníků firmu Aditeg, která vyrábí těsnění, technické pryže a další gumové výrobky. Po příchodu je přivítal jednatel firmy p. Lukas Dyml s manželkou a v zasedací místnosti firmy žáky seznámili s historií  firmy a výrobním zaměřením. Dostalo se i na informace o pracovních podmínkách ve firmě, zaměstnaneckých benefitech a na spoustu dalších zajímavostí.

Poté následovala prohlídka firmy. Žáci měli možnost vidět nejen velké sklady, stroje,  ale i celý provoz a expedici. Nakonec jako překvapení obdrželi drobné dárečky.

Děkujeme firmě Aditeg na milé přijetí.