Exkurze do NP Podyjí

Objevovat přírodní krásy Podyjí se ve středu 25. 5. vypravili žáci 4. A, 5. A a 5. B . Po cestě z Popic k Sealsfieldovu kameni se od paní průvodkyně dověděli spoustu zajímavých informací a na vlastní oči mohli spatřit rostliny i živočichy v tomto chráněném koutu našeho kraje. Bystrým pozorovatelům neunikly různé druhy hmyzu, zpěv ptactva v jarním lese, pozorovali jsme krmení strakapoudích mláďat a přímo na vyhlídce obdivovali ještěrku zelenou i chráněnou rostlinu třemdavu bílou. Přes nepříznivou předpověď počasí jsme bez jediné kapky deště dorazili k cíli našeho putování – zpět do Popic a při zpáteční cestě jsme si zopakovali nově nabyté poznatky. V národním parku na nás čeká ještě spousta krásných míst, a tak se budeme těšit na další návštěvu.

Zapsala: V. Slabá