Historická exkurze

Žáci deváté třídy dne 6.11. 2018 podnikli Historickou exkurzi do města Znojma, během ní navštívili edukační program na téma 1. světová válka.  Navštívili  také budovu archivu ve Znojmě, zde si mohli nejen prohlédnout výstavu věnovanou 1. světové válce,  ale také nahlédnout do historických výtisků novin, či obecních a školních kronik.  Celou exkuzi pak zakončili návštěvou nízkoprahového klubu COOLNA Znojmo. Z celé exkurze si žáci odnesli mnoho nových informací.