Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

NP Podyjí přichází do škol

Národní parky České republiky, ale především nám nejbližší NP Podyjí, rostliny a živočichy z okolí řeky Dyje, různá přírodní společenstva a mnoho dalších zajímavých témat prodiskutovali žáci 3. a 4 ročníku v besedě s názvem NP Podyjí přichází do škol. Děti si rozšířily své znalosti z hodin prvouky, přírodovědy a vlastivědy a v druhé praktické části si vyzkoušely osvojené poznatky při plnění konkrétních úkolů.

Procházku NP Podyjí si necháme na příští školní rok a těšíme se, čím krásným nás příroda překvapí.

Zapsaly: Mgr. D. Čechová, Mgr. V. Slabá