Plavecký výcvik

Od 25. listopadu jezdí pravidelně jednou týdně druhý až čtvrtý ročník na plavecký výcvik do Městských lázní ve Znojmě. Nyní máme za sebou první hodiny, kdy byli žáci seznámeni s bezpečným chováním u bazénu a rozděleni do družstev. V jednotlivých družstvech už s žáky trénovali vyučující dle individuálních schopností a nechyběla ani diskotéka. Unavení a spokojení se těšíme na další lekce plavání.

Zapsala: Tereza Kubíková