Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Připravenost školy na distanční výuku

Vážení rodiče,

ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 byla stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem. Zákonem je nyní nově stanovena:

  1. povinnost školy v mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem
  2. povinnost dětí, žáků, studentů se tímto způsobem vzdělávat

Proto Vás informujeme o připravenosti školy na distanční vzdělávání.

  • Všichni pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni na využívání portálu Office 365 (on- line výuka přes MS Teams).
  • Všichni pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni na využívání webových stránek školy (off- line výuka přes www.zsmsvrbovec.cz/stránky tříd/učivo).
  • Všichni žáci školy mají zřízen účet na portálu Office 365, jehož součástí je školní emailová adresa, MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

(přihlášení ve tvaru: prijmeni.jmeno@zak.zsmsvrbovec.cz). Žáci II. stupně se učí tento portál využívat v nejrůznějších hodinách v rámci výuky. Rodiče žáků I. stupně obdrželi manuál k využívání portálu Office 365 od třídních učitelů.

  • Tím byla nastavena komunikace mezi rodinou a školou.
  • V případě přechodu výuky na distanční vzdělávání je pro žáky připraven časový rozpis jednotlivých on-line hodin.
  • Škola má k dispozici 15 notebooků a 15 tabletů, které bude možné v krajním případě zapůjčit zákonnému zástupci žáka na základě uzavřené smlouvy na omezený čas domů.

Zákonný zástupce žáka přizpůsobí podmínky v domácnosti tak, aby žák splnil povinnost vzdělávat se distančním způsobem (internetové připojení, digitální technologie, softwarové nástroje). Zákonný zástupce žáka je povinen dohlédnout na plnění distančního vzdělávání a omlouvat případnou absenci na on-line výuce do 3 kalendářních dnů.

 

 

Ve Vrbovci dne 8. 10. 2020

Mgr. Galina Blahová