Ranní družina ve ŠD

Vážení rodiče,

od 2.9. 2022 mají žáci, kteří byli přijati do školní družiny , možnost navštěvovat ranní provoz, v čase od 6.00 – 7.25 hodin. Pokud má Vaše dítě podanou přihlášku do ŠD, bude do ranní školní družiny na Vaši žádost začleněno.  V případě, že není přihlášen do ŠD, je nutné vyplnit Přihlášku do ŠD ( k vytisknutí na stránkách ŠD). Lze také navštěvovat  pouze ranní družinu.