Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Skončily letní prázdniny a prvního září krásně vyzdobená, připravená a na mnoha místech také opravená škola očekávala příchod žáků.

Pro prvňáčky proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 ve školní jídelně, kde paní ředitelka Mgr. Galina Blahová společně s panem starostou Jiřím Písařem přivítali žáčky 1. A a 1. B a popřáli jim především mnoho úspěchů, radosti z učení a nových získaných vědomostí. Poté se děti za doprovodu svých rodičů odebraly do předem připravených učeben, kde je paní učitelky seznámily se vším důležitým a první školní den si všichni společně pořádně užili.

Ostatní žáci prvního a druhého stupně se společně se svými třídními učiteli odešli do svých kmenových tříd, kde se nejprve otestovali. Pak si povídali o tom, jak prožili prázdniny, jaký zážitek z nich byl nejkrásnější a nezapomenutelný. Seznámili se také se školním řádem, webovými stránkami, rozvrhem hodin a novinkami ve škole.

Přejeme všem v novém školním roce především mnoho zdraví, pevné nervy a potěšení z nabytých znalostí.

Zapsala: Mgr. Diana Čechová