Slavnostní zahájení školního roku

Dne 3. září 2018 proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Nejdříve všechny žáky v tělocvičně školy přivítala ředitelka školy Galina Blahová, štěstí a spoustu úspěchů jim také popřála paní starostka Marie Polachová. Poté se všichni odebrali do svých tříd, žáci byli seznámeni se školním řádem a rozvrhy hodin. Všem přejeme v nadcházejícím školním roce hodně úspěchů.

Zapsala: Mgr. Pavla Bednářová