1.B třída učivo

UČIVO V TÝDNU OD 19. 9. do 23. 9.

Živá abeceda do str. 16 – vyhledávání A, a, čtení m, M, a, A, další úkoly dle instrukcí dole na stránce, str. 15 – vyhledávání m, M (ve jménech kroužkovat m modře, velké M červeně), na str. 14 vyprávění pohádky podle obrázků (celá pohádka v Živé abecedě na str. 50), další úkoly na str. 14 dle instrukcí dole; na str. 13 popis obrázku, ve kterých slovech slyšíme M? Vytleskáváme slova z obrázku, zaznamenáváme délku slabik ( např. malířka  ./.), do mřížek umístit písmeno m podle toho, kde ho slyšíme. Na zadní straně Živé abecedy jsou mřížky, kde lze procvičovat umístění „m“ v jednotlivých slovech.

Moje první psaní do str. 13 – uvolňovací cviky dle instrukcí u jednotlivých cvičení, POZOR na správný úchop tužky (palec a ukazováček proti sobě drží tužku, prostředník zdola podepírá), před psaním uvolnit ruku s pomocí básničky na 1. straně této učebnice, procvičovat uvolňovací cviky na volné papíry

sešit Krtek – 2 strany uvolňovacích cviků (kruhy, horní oblouky)

Matematika do str. 12, ú. 1 – 3, počítání prvků od 0 do 5, vyznačování počtu prvků

Já a můj svět do str. 8 – bezpečná cesta do školy

UČIVO V TÝDNU OD 12. 9. DO 16. 9. 

Živá abeceda do str. 9 dle úkolů na stránkách + str. 12 – čtení M, m – v básničce o medvídkovi zakroužkovat velké M červeně, malé m modře, ostatní úkoly dle instrukcí na stránce dole

  • Pojmenovávání obrázků, určování počáteční hlásky slov, vytleskávání a určování počtu slabik, značení délky slabik pomocí tečky a čárky

Do desek na písmena vytrhat z písmenkové přílohy všechna písmena M, m (zezadu podepsat).  Další písmenka zatím ponechejte doma, prosím.

Moje první psaní do str. 11  – uvolňovací cviky dle instrukcí u jednotlivých cvičení, POZOR na správný úchop tužky (palec a ukazováček proti sobě drží tužku, prostředník zdola podepírá), před psaním uvolnit ruku s pomocí básničky na 1. straně této učebnice

Matematika do str. 9, ú. 1

  • Numerace do 4, čtení číslic, počítání předmětů, přiřazování číslic 1 – 4 ke skupinám předmětů

Do desek na číslice umístit čísla 0 – 10 a tečky 1 – 10 (vše zezadu podepsat). Zbylé karty prozatím uschovejte doma.

Já a můj svět do str. 7

  • Pravidla chování ve škole, zdravá svačina, poznávání školy

Prosím rodiče, aby každý den pomohli svému dítěti připravit do aktovky učebnice potřebné do jednotlivých předmětů podle rozvrhu:

ČJ – Živá abeceda (modrá) a Moje první psaní (fialová), desky s písmeny (M, m)

M – Matematika, číslice a tečky + desky na číslice (číslice 0 – 10 + tečky vytrhané a zasunuté do desek na číslice)

Prv – Já a můj svět

V aktovce musí být dále žákovská knížka a deníček na úkoly (v deskách) a vybavené pouzdro (ořezané tužky, trojhranné pastelky, ořezávátko, nůžky, guma, lepidlo)

KAŽDOU POMŮCKU podepsat, prosím (alespoň monogram)!