1.B třída učivo

TÝDEN OD 11. 10. – 15. 10. 2021

pátek 15. 10.
Domácí
úkol
Lístek se slabikami – číst, číst a číst + naučit se zpaměti básničku PODZIM (umět ji krásně přednášet)
M – PS str. 23/1 – dopsat trojky a 3,2; trojka je těžké číslo = dodržovat tvar, sklon, velikost

PROBRANÉ UČIVO: doplní si chybějící děti
ŽA – str. 27
– procvičování a opakování čtení slabik; tiskací a psací tvary M, A, L, E
MPP – Psaní číslic (obrázek s pejskem a medvídkem) str. 3 – psát 3, tři řádky
M – PS str. 26/1 – psaní trojky (2 řádky), procvičování 1+1=2, zápis příkladu do nového sešitu
Prvouka – Já a můj svět – str. 16 – ZELENINA na zahradě – dle zadání, rozlišit základní druhy zeleniny, vymalovat plody

Čtvrtek 14. 10.
Domácí
úkol
ŽA – str. 27 – kytička, pastelka – pečlivé
čtení slabik – alespoň 5x, při čtení slabiky si ukazovat oblouček
Písanka – str. 4 – dopsat celou stránku – psací e, é

PROBRANÉ UČIVO: doplní si chybějící děti
ŽA – str. 27
– všechna cvičení dle zadání 
Písanka – str. 4 – 4 řádky, poslední – psaní e, é
M – PS str. 24/1 – 5 – sčítání 1+1=2, rozklady 2, slovní úlohy + opakování geometrické tvary

Středa 13. 10.
Domácí
úkol
ŽA – str. 26 – perníčky
čtení slabik, písmen- alespoň 5x, při čtení slabiky si ukazovat oblouček
Písanka – str. 3 – dopsat celou stránku (vlaštovička, spodní zátrh, malé e)
POSKLÁDAT ZÁSOBNÍK S PÍSMENKY – pokud je potřeba 🙂

PROBRANÉ UČIVO: doplní si chybějící děti
ŽA – str. 26
– všechna cvičení dle zadání 
Písanka – str. 3 – 4 řádky
Prvouka – Já a můj svět – str. 15 – práce v sadu, podzimní plody – ovoce, nářadí na práci + opakování ptáci stálí a stěhovaví

Úterý 12. 10.
Domácí
úkol
ŽA – str. 25 –
čtení NOVÝCH slabik, slov – alespoň 5x, při čtení slabiky si ukazovat oblouček
M – PS str. 23/2 – napsat malé dvojky + namalovat 2 věci

PROBRANÉ UČIVO: doplní si chybějící děti
ŽA – str. 25
– skládání do mřížky, čtení slabik – všechna cvičení dle zadání 
Písanka – str. 2 – celá – spodní zátrh, bič
M – PS str. 25/1 – 6 – procvičování, geometrické tvary – všechna cvičení dle zadání 

Pondělí 11. 10.
Domácí
úkol
MPP – Psaní číslic (obrázek s pejskem a medvídkem) str. 2 –
psaní číslice 2, tři řádky dvojek. Dodržovat správný sklon číslice. Při psaní dbát na správné držení pastelky a sezení.
Natrhat písmenka E, É, e, é –  vložit do desek na  písmenka.

PROBRANÉ UČIVO: doplní si chybějící děti
ŽA – str. 24
– vyvození hlásky a písmenka E, É, e, é – všechna cvičení dle zadání 
MPP – str. 32
 – nácvik dolního zátrhu + str. 33 čtyři řádky dolního zátrhu
MPP – Psaní číslic (obrázek s pejskem a medvídkem) str. 2 – psaní číslice 2 – 1.řádek

M – PS str. 21/1 – 5 – procvičování porovnávání, orientace na číselné ose, spojení číslo – barva – počet čar, úkol pro rozvoj myšlení