1.B třída učivo

TÝDEN OD 24. 1. – 28. 1. 2022

Pondělí 24. 1.
Domácí úkol
Písanka 2 – str. 33 dopsat stránku (slova psát 1x, slabiky celý řádek)
Slabikář – str. 36 – číst sousloví (kolo …) + str. 37 domeček – číst slabiky s k
M – PS str. 80/3 – + do 8

Děti dostaly písmenka K, k a slabiky na roztrhání a zařazení do zásobníku.

PROBRANÉ UČIVO: doplní si chybějící děti
Písanka 2 – str. 33 nové písmenko k 

Slabikář – str. 30 – zakroužkovat slovo podle obrázku, doplnit křížovku – tiskacím písmem
PS ke slabikáři str.14  –
v tabulce vyhledat a zakroužkovat červená slova z textem Výlet + doplnit písmena do řádku=tajenka
M – PS str. 77/1 – 4 vyvození sčítání do 8 + 80/4,5 – + do 8, sčítání tří čísel

 

TÝDEN OD 17. 1. – 21. 1. 2022

pátek 21. 1.
Domácí úkol

PS ke slabikáři str.15 –
číst tabulku
Slabikář str. 35 – dopis, pečlivě procvičit čtení psacího písma + dokreslit známku
M ústně procvičujte sčítání a odčítání do 7; sčítání do 8

PROBRANÉ UČIVO: doplní si chybějící děti
Slabikář str.35 – dopis, adresa na dopis, přepis adresy, známka 
ČJ malý sešit – přepis vět
M – PS str. 76/1,2,3 (podle vzoru v 1. tabulce) NOVÉ UČIVO – o několik VÍCE + str. 76/5,6 mince, procvičování sčítání do 8 ve dvojicích
PRV – Ája a můj svět – str. 40 – Péče o tělo – osobní hygiena  spojit obrázky, vymalovat

Čtvrtek 20. 1.
Domácí úkol
M – PS str. 80/1, 2 – dva sloupce – sčítání do 8 
Slabikář str. 34 – kytička 12, 13 – číst věty
Trénujte sčítání a odčítání do 7 – ZPAMĚTI bez používání prstů. 

PROBRANÉ UČIVO: doplní si chybějící děti
Slabikář str.34 –
dokreslit dominové karty, číst sloupec slov, skládat slova ze strany 32,33 (napsaná dole psacím písmen)
ČJ malý sešit – přepis slov a vět

M – PS str. 75/2 -4 , rozklady čísla 8, sčítání do 8; Školákov – práce s kartičkami  + a – do 7

Středa 19. 1.
Domácí úkol
Písanka 2 – str. 32  dopsat stránku (slova psát 1x)
Slabikář str.33 – sloupeček
čtení slov + PS ke slabikáři str. 14 tabulka se slovy – číst sloupce i řádky, čteme po slabikáchNE potichu a pak nahlas celé slovo 

PROBRANÉ UČIVO: doplní si chybějící děti
Písanka 2 – str. 32 nové písmeno tři řádky
Slabikář str.33  dopsat slova, číst věty s obrázky
PS ke slabikáři str.14vyhledat v tabulce slova podle obrázku a zakroužkovat je; slova v řádku oddělit čárou; vybrat vhodné slovo
ČJ malý sešit – diktát slov
PRV – Ája a můj svět – str. 39 Lidské tělo – 
vystřihnou slova a nalepit na správné místo; hlavu Áji vymalovat; vyluštit rébus – napsat tiskacím písmem

Úterý 18. 1.
Domácí úkol
M – PS str. 73/2 – psát 8 ,0, 5 + nakreslit 8 věcí
Slabikář str. 31 – číst sloupeček slov + str. 33 domeček – číst slabiky
Děti dostaly písmenka D, d a slabiky na roztrhání a zařazení do zásobníku.

Poskládat zásobník s písmenky a slabikami tak, aby se v něm děti dokázaly orientovat a rychleji hledat.

PROBRANÉ UČIVO: doplní si chybějící děti
Písanka 2 – str. 31  nové písmenko d
Slabikář str.31 –
vše doplnit podle zadání dole na stránce + str. 32nové písmenko D, d – v básničce zakroužkovat D, d – číst texty, dopsat psacím písmem slovo Malína
M – PS str. 74/1-9, orientace na číselné ose, porovnávání do 8

Pondělí 17. 1.
Domácí úkol
Písanka 2 – str. 30  dopsat stránku (slova psát 1x), obtahovat uvedený tvar, pozor na správné napojení a sklon
PS ke slabikáři str.13 číst Mína a Týna
Trénovat skládání slov

PROBRANÉ UČIVO: doplní si chybějící děti
Písanka 2 – str. 29
opis a přepis slov
Slabikář – str. 30 – zakroužkovat slovo podle obrázku, doplnit křížovku – tiskacím písmem
PS ke slabikáři str.13  –
v 1. tabulce vyhledat a zakroužkovat slovesa podle obrázku pod textem
M – PS str. 72/1 – 5 vyvození číslice 8 + 73/1 – jen TŘI ŘÁDKY psaní číslice 8, procvičování tvoření 4 příkladů z čísel