Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Po zjištění zájmu zákonných zástupců o dobrovolné vzdělávání ve dnech 29. – 30. 06. 2020 bude ukončení školního roku 2019/2020 probíhat takto:

  • pátek 26. 06. 2020 – předávání vysvědčení všem žákům ve venkovních prostorách
  • prosíme o důsledné dodržování bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivými žáky
  • 1. stupeň – sraz 7:35 na prostranství u kostela ve Vrbovci
  • 2. stupeň – sraz 7:35 na prostranství školního hřiště (vstup pouze zadní branou)
  • předpokládaný konec 7:50
  • vstup do školy bez čestného prohlášení není možný
  • oběd možný pouze pro žáky, kteří se účastní dobrovolné výuky
  • dobrovolně vzdělávané žáky si po předání vysvědčení převezmou vychovatelky ŠD (pokud některý z dobrovolně vzdělávaných žáků bude odcházet ihned po předávání, musí mít písemnou omluvenku)
  • 29. – 30. 06. 2020 – volno z organizačních a technických důvodů (žáci, kteří projevili zájem o přítomnost ve škole v těchto dnech, budou umístěni v ŠD; oběd bude možný pouze za plnou cenu)