Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Výuka 14.10. – 23.10. 2020

Distanční výuka

 • 14. – 23. 10. 2020 probíhá výuka distanční formou
 • 24. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny
 • 1. – 3. třídy – výuka probíhá přes webové stránky tříd (www.zsmsvrbovec.cz); ostatními formami dle předchozí domluvy s pedagogem
 • 4. – 5. třídy – výuka probíhá přes webové stránky tříd (www.zsmsvrbovec.cz); MS Teams; ostatními formami dle předchozí domluvy s pedagogem
 • 6. – 9. třídy – výuka probíhá přes MS Teams; webové stránky tříd (www.zsmsvrbovec.cz)
 • komunikace s pedagogy bude probíhat přes emailové adresy jednotlivých učitelů, případně telefonicky a přes emailové adresy žáků zřízené školou
 • všechna absence musí být omluvena, včetně nepřipojení se na on-line hodinu!!!
 • v případě technických potíží kontaktujte p. uč. Barcala v pracovní dny v době od 7:30 do 13:00 na telefonním čísle: 733 122 971
 • aktuální informace o vývoji situace najdete na webových stránkách školy
 • ošetřovné – v žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená

 

Obědy

 • 14. – 30. 10. 2020 odhlášeni všichni strávníci
 • během distanční výuky (14. – 23. 10.) mají žáci nárok na oběd, který bude vydáván pouze do jídlonosiče
 • ten musí být řádně podepsán (příjmení, jméno, třída)
 • obědy budou vydávány v čase od 11:00 do 13:00