Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Zabezpečení provozu ŠD

1. oddělení A +1.B část

vychovatelka Bronislava Příkazská

2. oddělení 2.B + 1.B část

vedoucí vychovatelka Hana Jarmarová

3. oddělení  A + 3.tř. část

vychovatelka Mgr. Marcela Říhová

4. oddělení 3.tř. část + 4.A + 4.B + 5.tř.

vychovatelka Radka Dolejší