Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Zahájení školního roku 2020/2021

Úterý 1. 9. 2020

  1. třída

 • žáci budoucí I. třídy se se svými rodiči shromáždí v 7:35 hod v jídelně školy, zde proběhne přivítání a představení vedení školy, třídní učitelky, krátce promluví pan starosta
 • v případě potřeby využijí šatnu před jídelnou
 • před vstupem do jídelny si všichni vydezinfikují ruce
 • rodiče i pracovníci školy budou mít nasazenou roušku nebo ochranný štít, žáci mít roušku nemusí
 • poté žáci se i se svými rodiči odeberou do I. třídy (zde bude zajištěno větrání), navážou kontakt s třídní učitelkou, získají potřebné informace týkající se školní docházky
 • ve třídě jsou v rouškovém režimu pouze dospělí
 • po skončení žáci se svými rodiči opustí školu (předpokládaný konec 8:30 – 8:40)
 • školní družina bude v provozu od 2. 9. 2020

 2. třída – 5. třída

 • žáci budou přicházet jako obvykle, po příchodu vydezinfikují ruce, odloží si věci ve skříňkách a pokračují do tříd, začátek výuky 7:35
 • ve třídách se přivítají se svými učiteli, projdou si školní řád, bezpečnost, hygienická opatření, organizační opatření, projdou si nastavená pravidla a povinnosti žáků k nastolení pravidelného rytmu
 • při běžných činnostech a komunikaci budeme eliminovat možný stres po dlouhém odloučení
 • dojíždějící autobusem konec výuky v 8:50 (směr Dyjákovičky, Chvalovice)
 • ostatní žáci konec výuky v 9:10
 • obědy možné z organizačních důvodů od 2. 9. 2020
 • školní družina bude v provozu od 2. 9. 2020

 6. třídy – 9. třída

 • žáci budou přicházet jako obvykle, po příchodu vydezinfikují ruce, odloží si věci ve skříňkách a pokračují do tříd, začátek výuky 7:35
 • ve třídách se přivítají se svými učiteli, projdou si školní řád, bezpečnost, hygienická opatření, organizační opatření, projdou si nastavená pravidla a povinnosti žáků k nastolení pravidelného rytmu
 • při běžných činnostech a komunikaci budeme eliminovat možný stres po dlouhém odloučení
 • dojíždějící autobusem konec výuky v 9:00 (směr Dyjákovičky, Chvalovice)
 • ostatní žáci konec výuky v 9:20
 • obědy možné z organizačních důvodů od 2. 9. 2020

 

Středa 2. 9. 2020

 • s sebou vemte všechny učebnice z loňského roku (zkontrolované, vygumované)
 • třída – 1 . – 3. třídy konec výuky 11:00
 • třídy – 4. – 5. třídy konec výuky 11:15
 • třídy – 6. – 7. třídy konec výuky 11:30
 • třída – 8. – 9. třídy konec výuky 11:45

 

od čtvrtka 3. 9. 2020 vyučování dle rozvrhu, odpolední vyučování od 7. 9. 2020

Všechny informace budou aktualizovány na webových stránkách školy.

www.zsmsvrbovec.cz