Zahájení školního roku 2021/2022

Středa 1. 9. 2021

 • 1. třídy – 7:35 – zahájení školního roku v ŠJ (pouze pro I.A+I.B a rodiče). V případě potřeby využijte šatnu před jídelnou. Před vstupem do jídelny si vydezinfikujte ruce. Všichni zúčastnění musí mít nasazené roušky nebo respirátory. Předpokládaný konec vyučování v 9:00 hod. Po skončení žáci se svými rodiči opustí školu. Školní družina bude v provozu od 2. 9. 2021. Žáci prvních tříd budou testování na COVID-19 až 2. 9. 2021.
 • 2.- 9. třídy – žáci budou přicházet jako obvykle, po příchodu vydezinfikují ruce a pokračují do kmenových tříd. Při příchodu mají po celou dobu nasazeny roušky. Ihned po příchodu do třídy se testují na COVID-19. Poté mohou odložit ve třídách roušky (POZOR – ve společných prostorách se lze pohybovat jen s rouškou!). Ve třídě budou probíhat třídnické práce, kontrola seznamů, bydliště, tel. čísla, seznámení se školním řádem, webovými stránkami, novinkami ve škole a s rozvrhy hodin.
 • konec vyučování
  • I. stupeň – 9:30 hod
  • II. stupeň – 9:50 hod
 • oběd možný od 10:30 hod

 

Čtvrtek 2. 9. 2021

 • žáci pracují ve svých třídách – třídnické práce, rozdání a kontrola učebnic, klíčů od skříněk, podepisování sešitů a ŽK
 • konec vyučování
  • I. stupeň – 11:10 hod
  • II. stupeň – 12:05 hod

 

Pátek 3. 9. 2021

 • žáci pracují ve svých třídách – třídnické práce, rozdání a kontrola učebnic, klíčů od skříněk, podepisování sešitů a ŽK
 • konec vyučování
  • I. stupeň – 11:10 hod
  • II. stupeň – 12:05 hod

Od pondělí 6. 9. 2021 vyučování dle rozvrhu hodin.