Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

4. A třída

IV. A: učivo

Distanční vyučování: týden od 11.1. do 15.1. 2021 15.1.Český jazyk on-line hodina dokončení učiva z minulé hodiny- cv1. Mamuti uč. str. 102 cv. 1-opište z

Přečtěte si detaily »

Pravidla distanční výuky I. stupně od úterý 3. 11. 2020

Týden od 14. 10. do 23. 10. 2020 byl zkušební. Přesvědčili jsme se, že naprostá většina žáků naší školy je schopná se on-line výuky zúčastnit. Proto od úterý 3. 11. 2020 upravujeme stávající pravidla pro distanční vzdělávání (on-line, off-line) pro žáky I. stupně takto:

  • původní hodiny (rozvrh) se ruší, hodiny on-line budou probíhat pouze v dopoledních hodinách dle níže uvedených rozvrhů
  • probírané učivo z on-line hodiny bude vždy stručně zapsáno na webových stránkách školy, případně doplněno o pracovní listy, domácí úkoly a testy
  • práce určené ke kontrole zasílejte výhradně na školní email vyučujícího (ve tvaru: prijmeni.jmeno@zsmsvrbovec.cz)
  • nedodržení termínu odevzdání bude bráno jako nesplnění a bude hodnoceno známkou nedostatečná (výjimkou je předem zaslaná omluva zákonného zástupce žáka vyučujícímu)
  • ve škole je ještě k zapůjčení cca 10 tabletů; v případě zájmu kontaktujte p. uč. Barcala tel.: 733 122 971
4. A třída 8:00 – 9:30 9:40 – 10:25 10:30 – 11:15
Pondělí ČJ / M AJ
Úterý ČJ / M
Středa ČJ / M
Čtvrtek ČJ / M VL
Pátek ČJ / M AJ

 

Úspěch Honzíka Duška

V době distanční výuky zvítězil Honzík se svým videem, které natočil při hře na bicí nástroje. Tato interní soutěž malých žáčků se uskutečnila v rámci přehrávek v ZUŠ Znojmo.

Články třídy