Nákup gastro vybavení do školní kuchyně ZŠ a MŠ Vrbovec

V rámci projektu bylo pořízeno gastro vybavení do školní jídelny ZŠ a MŠ Vrbovec, které zahrnovalo nákup elektrické třítroubé pece, multifunkčního krouhače a indukčního vařiče. Díky tomuto gastro vybavení dojde nejen ke zkvalitnění přípravy jídel, ale také k nárůstu efektivity práce nahrazením části lidské činnosti za strojovou.

Hlavní cíl projektu: Nákup elektrické třítroubé pece, multifunkčního krouhače a indukční stolní ploténky. Všechny spotřebiče jsou nutné ke zkvalitnění práce ve školní jídelně.

Celkové výdaje projektu: 158.694 Kč