Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Naše škola se ve spolupráci s NIDV zapojila do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015).

Podrobné informace o projektu

http://www.zsjihomoravske.cz/images/logo_projekt_podpora_inkluze.png

 

 

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.