Národní plán obnovy

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Realizace investice 3.2.3. národního plánu obnovy, která reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid – 19.

Ve škole probíhá doučování vybraných žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem je srovnat získané poznatky a dovysvětlit látku, která během distančního vzdělávání nebyla dostatečně zažitá. Prohlubovat procvičování a opakování učiva. Žáci jsou doučováni se souhlasem zákonných zástupců.

 

Prevence digitální propasti

 

  • Opakovaná intervence v roce 2022, 2023 a 2024 pro školy: ZŠ, SŠ a konzervatoře.
  • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.
  • Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon…, včetně příslušenství a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení (vzor zápůjčky) tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Podmínky, kritéria a účel jsou zveřejněny ve Věstníku (školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí) a ve Výzvě (školy soukromé a církevní).
  • Určeno pro žáky k zapůjčení mobilních digitálních technologií (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby využívali:
    1. Jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu (BYOD).
    2. V domácí přípravě na výuku, ve školní družině, ve školním klubu, v kroužcích apod.
    3. Ve školním kiosku jako zápůjčka žákům přímo ve škole (žáci si zapůjčují zařízení na celý den, využívají podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrací zpět).

 

Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Účelem těchto finančních prostředků je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.