Edukace v JMM

Dne 5.5. se žáci 4. třídy vydali do Znojma na edukační program do Jihomoravského muzea. Cestou od linkového autobusu jsme si prošli uličky starého města, poznávali důležité stavby (Mikulášský kostel, rotunda sv. Kateřiny, ..). V JMM jsme obdivovali expozici o pravěku a tím opakovali učivo vlastivědy. Velmi se nám také líbila výstava hornin a nerostů.

Nakonec nás čekal program v oddělení živé přírody s poznáváním rostlin a živočichů na Znojemsku.

Počasí nám přálo, proto jsme odjížděli spokojeni domů.