Informace o zajištění hygienických pokynů v období do konce školního roku 2019/2020

Na základě pokynů z MŠMT jsme na naší škole vytvořili podmínky pro zabezpečení provozu za zvýšených hygienických opatření.

Se všemi zákonnými zástupci jsme jednali telefonicky a zjistili jsme závazný zájem o návrat žáků prvního stupně do školy v tomto omezeném režimu. Poté jsme vytvořili skupiny žáků a rozvrhli jejich umístění ve školní budově. V našem případě máme tři skupiny žáků na hlavní budově a jednu skupinu v učebně školní družiny.  Každá skupina se vzdělává na svém patře a používá své sociální zařízení. Ve třídách sedí žáci v lavicích sami a mezi sebou mají doporučené rozestupy.  Zvýšený dohled nad žáky konají i správní zaměstnanci školy.

Do všech místností jsme zajistili dezinfekci rukou. Během výuky jsou průběžně dezinfikovány kliky, vypínače osvětlení a sociální zařízení. Po skončení výuky jsou všechny plochy ošetřeny dezinfekcí.

Pro ostatní žáky stále probíhá distanční forma vzdělávání. Žáci mají každý den podle rozvrhu hodin nachystanou práci na webových stránkách školy v sekci učivo. Vypracované úkoly posílají podle svých možností učitelům ke kontrole. Ti práci opraví a pošlou zpětnou vazbu žákovi. Některé úkoly jsou v rámci distančního vzdělávání hodnoceny.

Celkové hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet z pololetního hodnocení, ze známek, které žáci získali do 11. 3. 2020 a přihlédne se k hodnocení z distančního vzdělávání.

Doufáme, že se brzy ve škole všichni ve zdraví setkáme v normálním běžném režimu!

 

Galina Blahová, ředitelka školy