Přijetí žáků na Základní školu a Mateřskou školu Vrbovec

Žádostí o zapsání na ZŠ

  • Žádostí: 39
  • Zapsáno: 38
  • Registrační čísla přijatých žáků: ZSVR 1 – ZSVR 12, ZSVR 14 – ZSVR 39
  • Přijetí do ZŠ jsou uložena v ředitelně školy – ve spisu každého žáka.

 

  • Žádosti o odklad školní docházky: 6
  • Registrační čísla povolených odkladů: ZSVR 10, ZSVR 12, ZSVR 15, ZSVR 21, ZSVR 38, ZSVR 39
  • Všem žádostem o odklad bylo na základě předložených dokumentů vyhověno. Povolení odkladu školní docházky o jeden školní rok Vám bude zasláno poštou.

Celkový počet přijatých žáků po povolení odkladů je 32. Budeme otevírat 2 první třídy.

 Mgr. Galina Blahová

 

Přijetí do ZŠ info