Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Projektový den

První den po zimních prázdninách začali žáci netradičně – projektovým dnem na téma významné události českých  a československých dějin, státní symboly obou států.Po teoretickém úvodu, ve kterém se žáci seznámili s významnými daty 20. století (1918, 1938, 1948, 1968, 1989, 1993), se žáci rozdělili do skupin. Jednotlivé skupiny byly pojmenovány podle českých a slovenských měst. Na stanovištích měly skupiny připraveny nejrůznější úkoly – sestavit český i slovenský státní znak, českou a slovenskou vlajku,  poskládat slova české i slovenské státní hymny, zařadit události na časovou osu, poznat významné české a slovenské osobnosti. Všichni si také vyzkoušeli, jak rozumějí slovenšině. Na nejlepší skupiny čekala v závěru sladká odměna.