Přijetí žáků do ŠD

Všichni žáci, kteří odevzdali včas a řádně vyplněnou přihlášku a žádost o přijetí do ŠD, jsou přijati k pravidelné docházce do školní družiny.