9. třída

Přehled učiva

Přehled aktuálního učiva ČJ Mluvnice Slovní druhy, prohlubování učiva, učebnice str. 31 Význam slova – prezentace Slova jednoznačná a mnohoznačná, Synonyma, homonyma, antonyma, opakování, učebnice

Přečtěte si detaily »

 

Organizační záležitosti

24.11. 2022 – třídní schůzky, 16.00 – 18.00

Vybíráme:

100 Kč na kopírování,100 Kč sdružení rodičů

100 Kč na pomůcky do výtvarné výchovy


 

 

Články třídy