1.B třída Plačková

ŠKOLNÍ TÝDEN: 13. 5. –17. 5.

CO NÁS ČEKÁ:  

ČTVRTEK 30.5. ŠKOLNÍ VÝLET – JIHLAVA ZNOJMO – vybírám 500 Kč 

 

Prosím každý žák přinese 1x KAPESNÍKY V KRABIČCE. Děkuji!

Děti musí mít v pouzdře 2 fixe na mazací tabulku. Používáme často! Děkuji!

Penízky za LISTOVÁNÍ chybějícím dětem budu vracet příští týden.  

STŘEDA 22.5. DIVADLO ZNOJMO – Honza málem králem

SLABIKÁŘ DÚ –  ČTENÍ PS str.54,55 – nic nevyplňovat

(můžete dětem naznačit obloučky u těžkých slov)

pro chybějící: číst, číst, číst

PÍSANKA  Trénujeme diktát slov s dě, tě, ně.

pro chybějící: str.24, 1x

DIKTÁT SLOV!!!

na papír, mazací tabulku

 

Diktujte dětem  SLOVA z PS z barevných tabulek!

p, j, t, y, n, v, z, k, š, r, c, h, b, d, č, ž, ř, ch, f, g,

ď, ť, ň, dě, tě, ně, di, ti, ni  + ou, au, eu 

M, A, O, I, J, P, U, N, V, S, Š, R, C, Z, H, T, B, Č, Ž, Ř, K, E, L, CH, D, F, G, Y

MATEMATIKA DÚ – fólie 57, 58

pro chybějící: dokončit celou str.64 

POČÍTÁME ONLINE DO 15:

všechny úlohy na procvičování naleznete zde: https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-10

VŠE – SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20:  https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

PRVOUKA pro chybějící:  PS  vypracovat str. 67 – bude hodnoceno známkou
HV, tanečky a pohybové chvilky  v hodinách Tancuj a zpívej si: 

Když jsem já sloužil: https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww

ČIPERKOVÉ: https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY

Travička zelená: https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs

Vozilo se na jaře: https://www.youtube.com/watch?v=JvkjAJ6rGfc

Roční období: https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

Dělej všechno, co máš rád: https://www.youtube.com/watch?v=HQNuxbiUKBs

Fotbalová: https://www.youtube.com/watch?v=YsTgWrYYUEs

Planety: https://www.youtube.com/watch?v=FMA780JknGc

Indiánská: https://www.youtube.com/watch?v=6FoEcmupkx4