3.A třída Kubíková

Třídnické a organizační záležitosti:

Informace k zahájení školního roku naleznete ZDE: https://zsmsvrbovec.cz/zacatek-skolniho-roku-2023-2024/

 • Ve čtvrtek 23. 5. pojedeme do divadla na pohádku Honza málem králem. S sebou učení do ČJ, M.
 • PROJDĚTE PROSÍM S DĚTMI SEŠITY A DODĚLEJTE OPRAVY
 • ČTENÁŘSKÉ KARTY  – kdyby chtěl někdo z dětí vypracovat navíc čtenářskou kartu do čtenářského deníku, zde ctenarske_karty_3 vkládám k vytištění. Když někdo vypracuje, budu ráda, když nám kartu i s knihou ukáže kdykoliv v hodině čtení.  
 • Pokud mají děti úkol z čtení v čítance nebo HČ, prosím tužkou PODEPSAT. Je to pro mě zpětná vazba, že děti čtou.
 • Každý den číst nahlas alespoň 10  minut vlastní knížku. Doporučuji vybrat knihu podle zájmu dítěte. Můžete vybírat podle ukázek v HRAVÉ ČÍTANCE – jsou to ukázky přiměřené věku a děti baví. 
 • Ve všech sešitech dělat průběžně opravy

Přehled učiva v týdnu od 13. 5.  – 17. 5. 2024

 

Čj Podstatná jména – určování čísla, rodu, pádu. Slovesa – osoba, číslo, čas. Slovní druhy – rozlišování známých sl. druhů.  Pravopis psaní y/ý ve VS – B, L, M, P, S, V, Z – procvičování. Diktát vět – VS.

 • ČJ – 178/cv. 4 – mazací tabulka, str. 176/cv. 6 – pečlivě přepsat a vlnovkou podtrhnout slovesa, str. 180/cv. 3 – napsat do ČJ – DÚ (6 vět)
 •  ČJ – Š  – mluvnické kategorie sloves, sloveso být
 • Čítanka   – 141 – VČELY – MALOVANÉ ČTENÍ, To byla rána! – komiks
 • PL – 
 • PS – str. 49/CV. 7, 8, str. 49/cv. 9, 10 (umět vyčasovat sloveso BÝT) , str. 50/cv. 11 – čas budoucí, str. 50/cv. 12 – mluvnické kategorie sloves, infinitiv
 • sešit ČTENÍ – Včely – malované čtení
 • sešit VS – přehled učiva – umět
 • HČ – 68 – 69 
 • Společná četba – Děti z Bullerbynu
 • !!! UMĚT VYJMEMOVANÁ SLOVA PO B, L, M, P, S, V, Z (říkejte na přeskáčku s dítětem, napište na lístečky a občas poskládat, dávejte hádanky – samec od krávy, hospodářská zvířata apod…) 

PROCVIČUJ

PÁDY: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/trenazer-pady/cviceni.html

SLOVESNÝ ČAS:  https://wordwall.net/cs/resource/15372052/slovesa-%C4%8Das

https://wordwall.net/cs/resource/30838162/slovesa-%C4%8Das

M Násobení mimo obor násobilky (např. 14 . 5 =). Dělení násobků deseti (např. 180 : 2 =). Dělení se zbytkem – opakování. Slovní úlohy. Písemné a pamětné sčítání a odčítání do 1 000 – procvičování. 
Geometrie – čtyřúhelníky, zápis

 • Učebnice  str. 139/v. 13 do M – Š,  str. 144/cv. 8 – do M – DÚ (viz sešit M – Š) , str. 143/cv. 1 – ústně, cv. 2 – do M – Š, cv. 3 ústně, opakování – hodiny, str. 145/cv. 14 – do M – Š, str. 145/cv. 12 – ústně, str. 145/cv. 9, 10 – do M – Š (na podobnou slovní úlohu píšeme v pondělí prověrku)
 • M – Š – slovní úlohy (dvě neznámé) 
 • FOLIE – 153 (někdo odevzdal) 
 • PL – pod klíčema – dodělat celou stranu (někdo stihl ve škole) 
 • PROVĚRKY – jednotky času
 • GEOMETRIE – kruh / kružnice, rýsování kružnice str. 96 (trénujte práci s kružítkem) , návod – rýsování kružnice https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c, 
 • geometrie – str. 135 – cv.1, 2, 3 – ústně, str. 142 – cv. 3, 4, 5 – sešit geometrie, rozdíl mezi poloměrem a průměrem
 • str. 155 – tělesa – znát pojem vrchol, stěna, hrana 
 • děti mají nový sešit do GEOMETRIE (bylo by dobré do něj pořídit „lenocha“

PROCVIČUJ
Dělení se zbytkem 2-8
https://wordwall.net/cs/resource/15006575/d%C4%9Blen%C3%AD-2-3-4-5-6-7-8-9-se-zbytkem
Dělení se zbytkem 8,9
https://wordwall.net/cs/resource/30714563/d%C4%9Blen%C3%AD-se-zbytkem-8-9

TĚLESA: https://wordwall.net/cs/resource/56176287/t%C4%9Blesa

Aj odkaz na poslechy v učebnici/ PS: 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=cz&selLanguage=cs

 • Slovíčka – slovníček barvy, čísla , rozhovor, školní potřeby, rozhovor – půjčujeme si, země, hračky, rozkazy , v obchodě, nakupování, v parku, byt/dům, mazlíčci, Velikonoce – video, křížovka , na ulici, oblečení
 • PS –  70/cv. 1, str. 70/cv. 2, str. 71 – dopsat věty do bublin, str. 72 – poslech
 • UČ – str. 57, 58, 59 (otázka: Whose JUMPER is this? ) 
 • PL – překlad vět (sloveso mít, sloveso být)
 • slovíčka 8A – . zkoušíme
 • sešit AJ – sloveso být (umět odříkat zpaměti), věty se slovesem mít – vlasy
 • předložky in, on, under : Where’s  the ball?  – It’s on the chair…(in the cupboard, under the bed…) 

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ: 

LEKCE 5: 

https://wordwall.net/cs-cz/community/happy-street-1-unit-5

https://wordwall.net/cs/resource/62520024/anglick%c3%bd-jazyk/toys

ČÍSLA: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/numbers/phone/exercises.html

LEKCE 6: 

https://wordwall.net/cs/resource/37854162/angli%c4%8dtina/in-the-house-furniture

https://wordwall.net/cs/resource/7197830/around-the-house

https://wordwall.net/cs/resource/13623142/the-house

https://wordwall.net/cs/resource/11000493/rooms-in-the-house

 

PRV DÚ – vypracuj referát ŽIVOČICHOVÉ – podrobnosti v úkolníčku

13.5. ČLOVĚK, společné znaky, vývojové stupně

pro chybějící: PS str.53 cv. 4

 

6.5. SPOLEČENSTVA pole, louka, les, rybník, hory

DÚ: PS str.47 cv.6,7 (ve cv.7 zapiš 8 živočichů)

+ dokončit obrázek PS str.51 cv.3 (bude hodnoceno)

pro chybějící: prohlédni si v učebnici str.58 + 59, vypracuj v PS str. 51 cv.3

video pod hladinou rybníka: https://edu.ceskatelevize.cz/video/11090-pod-hladinou-rybnika

rybník: https://edu.ceskatelevize.cz/video/4477-brdo-a-rybnik

.