8. třída Stibůrek

Třídnické a organizační záležitosti:

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 25. 4. 2024 v čase od 14:00 – 17:00 hod. Schůzky budou probíhat formou pohovorů ve třech: žák – rodič – učitel. Srdečně tedy zveme i vaše dítě, které bude schůzce přítomné. Třídní učitelé budou ve svých kmenových třídách, ostatní učitelé v kabinetech a na chodbách.

 

Děkujeme a těšíme se na společné setkání.

 

Přehled učiva:

Čj Mluvnice:

 • cizí slova – význam, synonyma, viz pracovní list
 • opakování učiva tvarosloví (slovní druhy – podstatná jména konkrétní, abstraktní, hromadná, látková, pomnožná, velká písmena u podstatných jmen, skloňování částí těla)

procvičování:

Sloh – výklad

Literatura – Klasicismus, osvícenství, preromantismus

12.3. TEST význam cizích slov – viz pracovní list!!!! 

M
 • 13.5. – 15.5. –
     • obsah kruhu, válec – popis, síť
     • učebnice strana 34-39
     • cvičení: 34/12+37/1+38/3+39/C

14. 5. – písemná práce – obvod a obsah kruhu

 • 6.5. – 10.5. –
     • délka kružnice, obvod kruhu, obsah kruhu
     • učebnice strana 29-34
     • cvičení: 29/7,8A+32/1,3+33/5,7+34/10,13,14
 • 29.4. – 3.5. –
     • délka kružnice, obvod kruhu
     • učebnice strana 27-29
     • cvičení: 28/1,2,3+29/5

29.4. – písemná práce – vlastnosti kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic, kružnice a přímka, Thaletova kružnice

 • 22.4. – 25.4. –
     • vzájemná poloha dvou kružnic, Thaletova kružnice, Thaletova věta
     • učebnice strana 20-26+49
     • cvičení: 22/1,2+24/7+25/8,9+49/2,3

!!! Samostatná práce-zadání zde: Samostatná-práce-rovnice2

 • 15.4. – 19.4. –
     • kruh, kružnice, poloměr, průměr, tečna, sečna, vnější přímka, tětiva
     • vzájemná poloha dvou kružnic
     • učebnice strana 6-19
     • cvičení: 6/3,4+7/5,6,7+8/9+10/1,2+11/3+12/7+13/9,10,11+14/17

!!! Samostatná práce – zadání zde: Výrazy – opakování, řešení zde: Výrazy-opakování – řešení


procvičování: 

 • procvičování online – 1 ; 2
Aj sk. Mašková :

U3C Looking after yourself. Slovíčka zde: U3Cslovíčka

Problems and treatments: cvičení   Uč. str. 37/7: cvičení

Healthy eating habits: cvičení

sk. Dvořáková

ODKAZ NA OPAKOVÁNÍ UČIVA

 

In Prosím znovu, o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.

Procvičování práce s MS Excel.

TEST – 22. 4. Základní práce s MS Excel, probrané formátování a základní vzorce (SUMA, MIN, MAX, PRŮMĚR)

NJ Platí pro obě skupiny:


NJ 1

23.5. 2024 test, slovní zásoba 2.lekce

Odkazy na procvičování: https://quizlet.com/100345880/deutsch-mit-max-2-einheit-2a-flash-cards/, https://quizlet.com/100346009/deutsch-mit-max-2-einheit-1b-flash-cards/

1. lekce, Časování sloves s odlučitelnou předponou, prezentace Slovesa s odlučitelnou předponou, pracovní sešit str. 14-15

1. lekce – Časování nepravidelných sloves – prezentace ČASOVÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH SLOVES, učebnice str. 14 -15, pracovní sešit str. 12-13

1. lekce -Předložky se 3.a 4. pádem, prezentace Předložky se 3. a 4. pádem, procvičování 3, učebnice str. 12 – 13, pracovní sešit str. 10,

12.3. 2024 slovní zásoba 1. lekce test


NJ 2

LEKCE 2: slovní zásoba, nepravidelná slovesa

SLOVNÍ ZÁSOBA ústní zkoušení 1. sloupec od 14.5., test celé 23.5.

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ od června (více INFO v hodinách) zkouseni DEUTSCH ERZÄHLUNG prikladDEUTSCH ERZÄHLUNG

Dobrovolný projekt  ZADÁNÍ ZDE

⇓ ONLINE PROCVIČOVÁNÍ ⇓


Procvičování slovní zásoby: DDM1 ZDE (vyber správnou lekci!), DDM2 ZDE

LEKCE 2:

LEKCE  1: přivl. zájmena, 2, 3, 4, 5, Zimmer, 2, 3, 4, 5, Möbel, 2, 3, Předložky, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 odkazy NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

LEKCE 8:Länder, 2, 3, fahren2, 3, 4Předložky, 2, 3möchten,  2, 3, 4, 5

LEKCE 7: in + 3.pád, 2die Stadt, 2, 3, číslovky, 2Jahr, 23, hodiny, 2, 3, 4předložky um, am, im2, 3, 4, 5, 6

Hv Nosit sešit, podle abecedy mít připravenou krátkou prezentaci interpreta + hudební ukázku.
Z
 • 16.5. – exkurze Praha
 • 9.5. – chemický průmysl + spotřební – učebnice strana 60-64
 • 2.5.  – opakování – těžební, energetický, hutnický a strojírenský průmysl
 • 25.4. – průmysl – hutnický+strojírenský – učebnice strana 58-59
 • 18.4. – průmysl-těžební(nerostné suroviny)+energetický – učebnice strana 50-57

18.4. – písemná práce – zemědělství + dělení hospodářské činnosti

 • 11.4. – rozdělení zemědělství, užitkové rostliny, rybolov, vodní a lesní hospodářství – učebnice strana 38-48
 • 4.4. – Světové hospodářství-dělení hospodářské činnosti, národní bohatství, zemědělství – učebnice strana 33-37
Ch ZPAMĚTI – koncovky kladných oxidačních čísel

Názvosloví binárních sloučenin

 • halogenidy
 • oxidy
Fy Převody jednotek – kdo neumí, vytvoří si pomůcku!!!! každý týden píšeme

Zvuk:

 • vlastnosti, rychlost, intenzita
 • pokusy intenzita zvuku
ova – Slovanská epopej – 16.11. 2023,  donést 250,-Kč co nejdříve. Děkuji.
OV Připomínám, informace dávno (víc jak měsíc) sdělená – 10.11. – test z pracovních listů probraných v dřívějších hodinách Ov.