8. třída Stibůrek

Třídnické a organizační záležitosti:

Přehled učiva:

Čj Mluvnice – druhy vedlejších vět, procvičování, transformace VV na větný člen a obráceně, vedlejší věta doplňková

Procvičování:

vedlejší věty: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=9&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Skladba+v%C4%9Bty&topic=01.+V%C4%9Bty+vedlej%C5%A1%C3%AD+-+druhy#selid

vedlejší věta doplňková: https://learningapps.org/21941915https://www.umimecesky.cz/rozbory-vv-predmetne-doplnkove-2-uroven/2574

větné členy: https://www.pravopisne.cz/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/vetne-cleny/

pravopisná cvičení: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka

čtení s porozuměním: https://www.umimecesky.cz/porozumeni

procvičování 8. ročník: https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-8-trida

Sloh: Líčení

Literatura: Literatura doby husitské, Husovi předchůdci, Jan Hus

M
 • 28.11. – 1.12. –
      • číselné výrazy – strana 40,41
      • cvičení: 40/A,1 + 41/3
      • zápis čísla v desítkové soustavě, zápis čísla ve tvaru a*10n + opakování mocniny – učebnice strana 86-91
      • cvičení: 88/7,9A,11 + 89/7.6 A 1-10+91/9
 • 20.11. – 24.11. –
      • zápis čísla v desítkové soustavě – strana 86-87
      • cvičení: 87/1,4
      • mocnina součinu, podílu a mocniny – strana 83-86
      • cvičení: 84/1,4,5 + 85/6,7,9,10 + 86/11,12,13

23.11. – písemná práce – mocnina součinu a podílu, mocnina mocniny, součin a podíl mocnin

 • 13.11. – 14.11. –
      • podíl mocnin se stejným základem – strana 82-83
      • cvičení: 82/12,13,14,15
      • součin mocnin se stejným základem – strana 81
      • cvičení: 81/4,5,6A

procvičování: 

 • procvičování online – 1 ; 2
Aj U1A The Iceman. Slovní zásoba zde: slovíčka U1A Procvičuj zde: cvičení1,

Úterý 5.12. Test – Materials. Procvičuj zde:cvičení1, cvičení2

U1C slovní zásoba. Procvičuj zde: U1Cslovíčka ,  clothes, cvičení1cvičení2   Uč. str.12,

Past simple x continuous: simple, continuoussimple x continuous

Procvičuj Will a Going to TADY, PAST SIMPLE a PAST CONTINUOUS,

Procvičuj vazbu USED TO a rozdíl  TOO vs. ENOUGH (1)

Pátek 8. 12. – nepravidelná slovesa make – see. Středa 13. 12. písemná práce na opakování lekce č. 1

Projekty do konce prosince.

In Prosím znovu, o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.

Procvičování práce s MS Word a MS PowerPoint.

NJ PLATÍ PRO OBĚ SKUPINY: Projekt Mein Jahr odevzdej do 19.12.!!!

NJ 1

7. lekce – Wie spät ist es?, určení času, prezentace Wie spät ist es 2, pracovní sešit str.61

7. lekce – Jahreszeiten, Monaten – prezentace Jahreszeiten, Monaten, pracovní sešit str. 62

7. lekce – Užití předložek im, um, am, prezentace předložkové vazby im^J am^J um, pracovní sešit  str. 62

7. lekce – Matematické úkony v němčině, prezentace Matematické úkony v němčině, pracovní sešit str. 61

6. lekce – Opakování učiva,prezentace Wiederholungstest 6,  učebnice str.64-65, pracovní sešit str.57-58

Online procvičování

https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Uhrzeit_(Interaktive_%C3%9Cbungen)


NJ 2

LEKCE 7 – slovní zásoba (+ die Stadt), in + 3. pád, číslovky, matematické značení +-.:, Monate, Jahreszeiten

LEKCE 6 – slovní zásoba (+Tiere), časování haben, 4.pád (neurčitý člen ein, zápor kein)

⇓ ONLINE PROCVIČOVÁNÍ ⇓


Procvičování slovní zásoby: ZDE (vyber správnou lekci!)

LEKCE 7: in + 3.pád, 2die Stadt, 2, 3, číslovky, 2Jahr, 23, hodiny, 2, 3, 4

LEKCE 6:  haben, 234, Tiere, 2, 3, Computer 4.pád2345

Přehled sloves: zde

PŘEHLED GRAMATIKY 7

Hv Nosit sešit, podle abecedy mít připravenou krátkou prezentaci interpreta + hudební ukázku.
Z 7.12. – písemná práce – státy Asie (+atlas)

 • 30.11. – Asie – oblasti: V + střední + opakování – strana 32-43
 • 23.11. – Asie – oblasti: J + JV – opakování – strana 26-31
 • 16.11. – Asie – opakování – strana 5-17
 • 10.11. – Asie – oblasti: JZ + J + JV – strana 19-31
 • 9.11. – Asie – hospodářství 14-16
Ch Vzduch

Voda

Fy Převody jednotek – kdo neumí, vytvoří si pomůcku!!!! každý týden píšeme

Vnitřní energie

Teplo

Měrná tepelná kapacita látky

Výpočet tepla

Příklady na výpočet tepla – viz sešit…………………..bude písemka

 

D Průběžně se uč  – Velká fr. revoluce, po probrání bude test

Zájemci o exkurzi do Moravského Krumlova – Slovanská epopej – 16.11. 2023,  donést 250,-Kč co nejdříve. Děkuji.

OV Připomínám, informace dávno (víc jak měsíc) sdělená – 10.11. – test z pracovních listů probraných v dřívějších hodinách Ov.