7.B třída Jurášek

Třídnické a organizační záležitosti:

 • Seznam sešitů na 2023/2024 : Seznam sešitů VII.B
 • Listování (Lukáš Hejlík) – 17.5. 2024 – 70Kč
 • školní výlet – 13.6. 2024

Přehled učiva:

Čj Mluvnice
Význam slov, pojmy antonyma, homonyma, synonyma, prezentace Slova jednoznačná a mnohoznačná, Synonyma, 7, Antonyma a homonyma, pracovní sešit str. 43-45Vedlejší věta přívlastková, prezentace VV přívlastková, úvodVedlejší věty příslovečné, přehled VV příslovečné 1, VV příslovečné, 5, pracovní sešit str. 34-36Věty vedlejší, prezentace Vedlejší věta podmětná, předmětná a přísudková, VĚTY VEDLEJŠÍ PŘÍSLOVEČNÉ 1, VV příslovečné, procvičování 2, přehledy učiva VV příslovečné, přehledLiteratura – Příběhy s dětským hrdinou, pojmy román a deník Sloh – Životopis, prezentace ŽIVOTOPIS, DRUHY, 2
M
 • 13.5. – 17.5. –
      • rovnoběžníky – čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník-základní vlastnosti
      • učebnice strana 127-129+133-135; cvičení: 128/2,3,4
      • pracovní sešit – cvičení: 48/10+49/1,2
 • 6.5. – 10.5. –
      • čtyřúhelníky – základní vlastnosti, rozdělení
      • rovnoběžníky – základní vlastnosti
      • učebnice strana 123-127; cvičení: 123/2+125/4,5,6+126/8
      • pracovní sešit – cvičení 47/3,4,7+48/9
 • 29.4. – 3.5. –
      • čtyřúhelníky – základní vlastnosti
      • středová souměrnost – pracovní listy
      • učebnice strana 123
      • pracovní sešit – cvičení 46/1a,b,c,d

2.5. – písemná práce – středová souměrnost

 • 22.4. – 25.4. –
      • středová souměrnost(+osová-opakování)
      • konstrukce trojúhelníku (sss,sus,usu)
      • učebnice strana – 118-121; cvičení: 120/6,9,11 + 121/2,3,5
      • pracovní sešit – cvičení: 41/3+ 42/4

Pracovní list – slovní úlohy – trojčlenka – nepřímá úměrnost + výsledek –  zde: TROJČLENKA – nepřímá úměrnost + výsledek


procvičování : 

Aj Pozor test  v út 21.5.2024- za celou lekci Unit 5!

Present perfect/předpřítomný čas procvičuj si v odkazech:

Procvičuj zde:

present-perfect

present perfect1

present-perfect2

present-perfect3

 

slovíčka: zdeposlechy+ gramatika: poslechy +gramatika

slovíčka rubbish: 3-unit-5c-rubbish

irregular verbs: verbs-past-participle

irregular-verbs-1-10

poslechy k procvičování:

listening1

listening2

opakování:

https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Nj LEKCE 5 – slovní zásob (+Hobbys), časování pravidelných sloves (+ drobné výjimky)

SLOVNÍ ZÁSOBA – 1. sloupec (ústní zkoušení) od 6.5., test (celé) 13.5.

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ od června (více INFO v hodinách) zkouseni DEUTSCH ERZÄHLUNG prikladDEUTSCH ERZÄHLUNG

⇓ ONLINE PROCVIČOVÁNÍ ⇓

Odkazy k procvičování slovní zásoby: ZDE (vyber správnou lekci!)

LEKCE 0: Grüße 2Farben 2 4 Zahlen 2 3 Wochentage 2 3 Internationalismen 2 3 Länder Namen

LEKCE 1: představování, 23, 4, Formularčasování, 23W-Fragen2345  zápor, 2

LEKCE 2: Familie, 2, 3, 4, 5, 6,  mein, dein, 2, Wie alt bist du?, 2protiklady

LEKCE 3: Uhr, Stunde, 2, machen, spielen, 23, poslech, ihr / sein, 2, 3, 4, 5, 6, 7

LEKCE 4: Schulsachen2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10členy2, 3, 4, 5, pokyny ve skoleDeutschland

LEKCE 5: Hobby, 2, 3, 4, 5, časovani,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 Z
 • 14.5. – opakování západní Evropa
 • 7.5. – západní Evropa – Irsko, Francie + státy Beneluxu – učebnice strana 62-67
 • 30.4. – západní Evropa – základní charakteristika + Velká Británie učebnice strana 59-61

30.4. – písemná práce – státy jižní a jihovýchodní Evropy

 • 23.4. – západní Evropa – určení států
 • 16.4. – státy jihovýchodní Evropy – určení států – učebnice strana 52
 • 9.4. –  státy jižní Evropy – Itálie, Řecko – učebnice strana 46-51
 • 2.4. – státy jižní Evropy – Španělsko, Portugalsko -učebnice strana 44-45
D 14.11. – test, pracovní list  – Sámova říše a Velká Morava
24.4. . test na sudokopytníky, lichokopytníky (zástupci, znaky, využití čl., stavba žaludku krávy), chobotnatci (rozdíl mezi slonem africkým a indickým), kytovci, letouni, (echolokace, zástupci, znaky) hmyzožravci, znaky zástupci

procvičuj si:

sudokopytníci

lichokopytníci

chobotnatci-kytovci

hmyzožravci

F
 • 13.5. – 17.5. – zobrazení rovinným zrcadlem – učebnice 164-166

15.5. – písemná práce – vlastnosti světla –  15.4. – 6.5.

 • 6.5. – měsíční fáze, stín, zatmění Slunce a Měsíce – učebnice strana 155-159
 • 29.4. – lom světla – učebnice strana 172-174
 • 22.4. – 25.4. – rychlost a šíření světla, odraz světla-zákon odrazu – učebnice strana 151-154+160-163
 • 15.4. – 19.4. – světelné jevy-světelné zdroje – učebnice strana 150-151

15.4. – písemná práce – převádění jednotek – pracovní list zde: Převádění jednotek

In Prosím, o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.