7.A třída Dobrovolná

  • Třídnické a organizační záležitosti:
  • Ve čtvrtek 23. 11. v čase 15:30 – 17:00 se budou konat rodičovské schůzky formou konzultací
  • Vybíráme: 150,- Kč na kopírování , 100,- Kč na Sdružení rodičů (platí pouze nejstarší dítě v rodině);

Přehled učiva:

Čj Mluvnice: slovesa + slovesný rod (činný,trpný), příslovce – druhy příslovcí, stupňování příslovcí. Předložky, spojky

příslovečné spřežky:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-sprezky

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/prislovecne-sprezky/prislovecne-sprezky-online-test

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Tvaroslov%C3%AD&topic=04.+P%C5%99%C3%ADslove%C4%8Dn%C3%A1+sp%C5%99e%C5%BEka%2C+p%C5%99edlo%C5%BEka#selid

Sloh: Popis uměleckého díla, za DÚ – dokončit popis uměleckého díla (Svatováclavská koruna), viz prezentace – vytvořit jednoduchý popis o 3 odstavcích, využít veškeré informace, které jsme si vyhledali ve škole

Literatura: Kronikářství, Kosmova kronika

dne 4.12.test příslovečné spřežky, přehled učiva zde:

 

Prezentace sloh: Popis uměleckého díla – koruna

Řešení příslovečné spřežky – pro kontrolu DÚ řešení spřežky

Věta jednočlenná, dvojčlenná: https://wordwall.net/cs/resource/54818472/jedno%C4%8Dlenn%C3%A1-a-dvoj%C4%8Dlenn%C3%A1-v%C4%9Bta

 

M Převody zlomků na desetinná místa a naopak. Sčítání a odčítání zlomků. Pomůcky jsou k dispozici, můžete (nemusíte) používat, stačí vytisknout/přepsat/vybarvit.

https://jeopardylabs.com/play/opakovn-598 Hra Riskuj – k procvičování

Počítání se zápornými čísly – vysvětlení, procvičování

8. 12. písemka: sčítání a odčítání zlomků. Prac. sešit str. 51/11, 12 učebnice str. 48/8, 10 (Zopakuj si i slovní úlohu!)

Aj Úterý 28.11. Test U2A slovíčka. Procvičuj zde: slovíčkaU2A 

Unit 2C Your future. Procvičuj zde: U2C slovíčka,

Will for the future,  will for decisions: cvičení1, cvičení2

Future:cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4

U2B slovní zásoba. Procvičuj zde: Detective of the year,  cvičení1

OUP online zde: Unit2        Gramatický přehled: PS str. 73/74 

Nj LEKCE 2: slovní zásoba

SLOVNÍ ZÁSOBA – ústní zkoušení (po die Schule) 8.12., test (celé) 13.12.

LEKCE 1: slovní zásoba, základní otázky, představování, slovesa heißen, wohnen, kommen (ich, du, Sie), Formular, zápor nicht, nein, sloveso sein, sloveso mögen,

W-Fragen

na 22.11.

TEST ČASOVÁNÍ + ZÁPOR 22.11.

PROJEKT ICHdo 28.11.

TEST LEKCE 1 – 1.12.

online test ZDE – 90% = 1 (piš své jméno)

⇓ ONLINE PROCVIČOVÁNÍ ⇓

Odkazy k procvičování slovní zásoby: ZDE (vyber správnou lekci!)

LEKCE 0: Grüße 2Farben 2 4 Zahlen 2 3 Wochentage 2 3 Internationalismen 2 3 Länder Namen

LEKCE 1: představování, 23, 4, Formularčasování, 23W-Fragen2345  zápor, 2

F Učit ze sešitu, příp. učebnice + internetová učebnice Vividbooks. Kód je zapsaný v sešitě.

Newtonovy pohybové zákony, síla, setrvačnost, akce a reakce. Nastuduj páku, rovnováhu na páce, moment síly.

Úterý 12. 12. písemka!

ODKAZ NA OPAKOVÁNÍ UČIVA

23.11.hrabaví

procvičuj si:

popis-stavby-vejce

hrabaví, měkkozobí, vrubozobí, brodivídravci-sovy

D 8.11. – test, pracovní list – Sámova říše, Velká Morava
Z
  • 29.11. – Evropa – poloha, hranice mezi Evropou a Asií – učebnice strana 6-7

!!!od 29.11. – nová učebnice – EVROPA

  • 22.11. – Afrika – opakování – oblasti(práce s atlasem)

22.11. – písemná práce – Afrika – oblasti (atlas)

  • 15.11. – regiony Afriky – východní a jižní Afrika – učebnice strana 78-82 + opakování
  • 8.11. – regiony Afriky – oblasti sahelu, oblasti Guinejského zálivu a povodí Konga – učebnice strana  74 -77
In Prosím, o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.

28. 11. informatika – test Excel – formátování + jednoduché vzorce (podívat se do odeslaných v mailu – viz. „Vzorce 1“ – příklady dráha, rychlost, čas)

Hv Krátká prezentace – oblíbený interpret (pořadí podle abecedy)