4. třída Černá

 

12. 12. 2013 Vánoční akademie  – 15.30 – Jarmark

16.00 – akademie

Přehled učiva:

Čj Opakování vyjmenovaných slov

určování slovní ch druhů

uč. str. 72 – 784

PS- str. 16 – 18

opakovat – školákov ČJ – 3. roč.- vyjmenovaná slova, slovní druhy

 M čísla větší než 10 000

str.53 – 55

rovnoběžky, kolmice

geometrie -str. 47, 50

vzájemná poloha přímek v rovině – různoběžky – kolmice

Aj Happy Street 2Unit3 Food:quiz

Time: cvičení1, cvičení2

Food1, some/any2
Slovíčka procvičuj zde: U3slovíčka, cvičení1,  cvičení2,cvičení3, anagram, hangman, křížovka, pexeso
Unit 2.Slovíčka klikni zde: unit2 cvičení1Numbers 20-100: cvičení1,cvičení2, hangman, songFamily: tree, slovíčka, anagram, hangmanHis/her: cvičení1cvičeníZopakuj si užívání some/any – poslech PS str.20

Poslech U čas str. 18/1

Poslech U song str. 18

Poslech PS str. 22 čas

Poslech U str. 19 Sam´s sandwich bar menu

 

In Prosím o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.
Rostliny a živočichové v okolí našich domovů

Krtek obecná str. 32

Bělásek zelný str.33

 

Děti si mohou lepit do sešitu obrázky k učivu

Vl Poznáváme kraje České republiky

str. 47 – 50

Učíme se pracovat s mapou.

23