4. třída Černá

 

Přehled učiva:  V ÚTERÝ 21. 5. 2024 DOPRAVNÍ VÝCHOVA – S SEBOU KOLA

Čj  

Opakujeme

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

Vzory rodu středního, ženského, mužského –  psaní i/y  podle vzorů

opakovat – školákov ČJ – 3. roč.- vyjmenovaná slova, slovní druhy, skolakov ČJ – 4. roč. vzory rodu středního, ženského, mužského

Shoda přísudku s podmětem

Podmět rodu středního středního, ženského mužského, psaní koncovek

Pracovní sešit str. 56

 M Opakujeme

jednotky délky

jednotky hmotnosti

jednotky objemu

jednotky času

písemné násobení

písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení a zaokrouhlování

pamětné násobení a dělen

Milion, početní výkony s přirozenými čísly

Zlomky , slovní úlohy  se zlomky

 

Obvod čtverce , obdélníku a trojúhelníku

 
Aj Happy Street 2       

Školákov odkaz zde: angličtina 

 soutěž1   soutěž2

Unit 8 What´s the weather like? odkazy:zde cvičení

Slovíčka celá lekce zde:UNIT8

Uč. str. 58, PS str. 72/2 – dopiš jména, dokresli obrázek

Types of weather: slovíčka

Naučíme se: Uč. str 58 zde: slovíčka

clothes:slovíčka, pexeso, hangman

Colours: slovíčka, cvičení

PS str. 69/2 zde: cvičení

Months: slovíčka

U8 poslechy:

Uč.str. 58 Sing a song

What´s the weather like? Uč.str 56:

PS str. 69/1

Uč. str. 57

PS str. 70/1:

In Prosím o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.
Živočichové – chov zvířat pro užitek

 

Vl Habsburkové , Marie Terezie , Josef II. opakování dějin, celkové shrnutí

17. 5. 2024 listování s Lukášem Hejlíkem – vybíráme 70,-