2.A třída Simek

21. 5. návštěva Městské knihovny ve Znojmě, s sebou 20,- Kč na cestu autobusem

AJ HROU: Prosím, aby si děti na kroužek nosily složky s pracovními listy. Děkuji, Kubíková

 

Přehled učiva:

 

17. 5. 2024

Dnes bez DÚ

16. 5. 2024

Dnes bez DÚ
KAŽDÝ DEN PROCVIČOVAT čtení a psaní!!!

OPAKOVAT – sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, násobky 2, 3, násobení a dělení 

Dopsat opravy v ČJ 1, ČJ 2, ČJ Diktát

PROCVIČOVÁNÍ: 
ČJ Učebnice –  do str. 146 / cv. 11

Písanka 2 – do str. 22, 24, 25

PS – do str. 36 / cv. 3

Hravá čítanka – do str. 69

M 2 Matematika 2 – do str. 55 / cv. 8

Geometrie – do str. 81 / cv. 2

PRVOUKA Učebnice – do str. 55
PS – do str. 64
POMŮCKY NA VÝUKU DLE PŘEDMĚTŮ Do ČJ každý den učebnici Český jazyk, sešit ČJ 1, ČJ 2, Diktáty + PS Český jazyk

Do čtení každý den Hravou čítanku, Písanku 1

Do M každý den pracovní učebnici Matematika 2, sešit M, v pátek učebnice Matematika 2, sešit M – Geometrie

Do PR každé pondělí a pátek učebnici Já a můj svět + PS Já a můj svět

V tašce POUZDRO s ořezanými tužkami, pastelkami, perem a náhradními bombičkami, nůžky a lepidlo (vše podepsané)

Žákovský průkaz a úkolníček, obalené sešity i učebnice