2.A třída Simek

AJ HROU: Prosím, aby si děti na kroužek nosily složky s pracovními listy. Děkuji, Kubíková

Připomínám termíny plavání: 1. prosince, 8. prosince, 11. prosince, 15. prosince, 22. prosince, 5. ledna, 12. ledna, 19. ledna, 22. ledna

Přehled učiva:

5. 12. 2023 

M – str. 53 / cv. 5

6. 12. 2023 

ČJ – Učebnice str. 63 / cv. 7 – přepsat do ČJ 1

M – str. 53 /cv. 4a, 4b

KAŽDÝ DEN PROCVIČOVAT čtení a psaní!!!

OPAKOVAT počítání do 20 (i s přechodem přes desítku)!

Dopsat opravy v ČJ 1 a 2

PROCVIČOVÁNÍ:

M – počítání do 12 s přechodem:    M – počítání do 20 bez přechodu:  ČJ – skládání slov do vět:

 

                           

ČJ Učebnice – do str. 65

Písanka 1 – do str. 22

PS – str. do str. 9 / cv. 4

Hravá čítanka – do str. 35

M Učebnice – do str. 54

Geometrie – str. 85 / cv. 6

PRVOUKA Učebnice – do str. 28
PS – do str. 30
POMŮCKY NA VÝUKU DLE PŘEDMĚTŮ Do ČJ každý den učebnici Český jazyk, sešit ČJ 1, ČJ 2, Diktáty + PS Český jazyk

Do čtení každý den Hravou čítanku, Písanku 1

Do M každý den pracovní učebnici Matematika, sešit M, v pátek učebnice Matematika, sešit M – Geometrie

Do PR každé pondělí a pátek učebnici Já a můj svět + PS Já a můj svět

V tašce POUZDRO s ořezanými tužkami, pastelkami, perem a náhradními bombičkami, nůžky a lepidlo (vše podepsané)

Žákovský průkaz a úkolníček, obalené sešity i učebnice