5. třída Illová

Třídnické a organizační záležitosti:

Donést oblečení na akademii (červené nebo bílé tričko, černé kalhoty nebo elaťáky nebo tepláky, boty z TV) !!

12.12. – akademie 16 hod., od 15.30 jarmark

14.12. – beseda „Krysáci“ 

Do středy 20.12. se učíme.

22.12. – vánoční besídka ve třídě

 

 

  • PROSÍM O OZNÁMENÍ JAKÉKOLI ZMĚNY V ADRESE BYDLIŠTĚ, E-MAILU, TELEFONNÍM ČÍSLE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PŘÍP. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ.

Přehled učiva:

ČJ uč. Český jazyk, do str. 75 – pod. jména

PS do str.15/6., 16/8., 18/1.

Čít. do str. 33,  str.54,55

Hravé čtení – str. 60-63

Opakujte si vyjmenovaná slova.

Čtenářský deník do 20.12.

M uč. Matematika, do str. 48 – zlomky

Procvičuj si x,:,+,-

Mg – str. 39/1.,2.,3.

Opakujte si obvody geometrických tvarů.

 

Aj 1, p. uč. Slabá uč. do str. 23, cv. 5 – dny v týdnu, věty se slovesem to be, zápor, otázky + krátké odpovědi; PS do str. 19, cv. 4

2. lekce: rodina, přivlastňovací zájmena + časování slovesa to be, zápor, otázky a krátké odpovědi ZPAMĚTI!!! (viz sešit)

DÚ: PS, str. 19, cv.5 – zapiš otázky a odpovědi podle sebe + OPRAVY v pracovním sešitu!!!

U2C slovíčka, cvičení1

Pondělí 27.11. Project My family Učebnice str. 27 Vytvoř projekt na téma Moje rodina. Na volný papír A4 nalep fotografie, nakresli rodinný strom . Vyber si jednoho člena a napiš o něm krátký text.  Odevzdej na hodině angličtiny.

Poslechy k učebnici na stránce: www.oup.com/elt/project

POSLECHY k pracovnímu sešitu na CD v PS nebo zde:

Procvičování online:

Abeceda, pravidla výslovnosti: Alphabet,  IPA. Učebnice Project1 slovní zásoba  s výslovností: celá učebnice    cvičení

U 2A slovíčka Unit2B My family – slovní zásoba zde: U2B slovíčka,cvičení1,cvičení2,cvičení3

U2B Possessive adjectives. Procvičuj zde:  PL1, PL2, PL3, PL4  cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4,  cvičení5,  cvičení6,  Possessive ´s1, Possessive´s2

zájmena osobní x přivlastňovací: cvičení1, cvičení2 věty

Sloveso být : Zkus vyplnit tyto pracovní listy: cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4, cvičení5   zápor

Aj 2, p. uč. Mašková Abeceda, pravidla výslovnosti: Alphabet,  IPA.

Učebnice Project1 slovní zásoba  s výslovností: celá učebnice    cvičení      AJfun

U2D Procvičuj zde: U2D,  Days of the week1, Days of the week2,   Wh- otázka1,

Wh-otázka2, Wh-otázka3,   Wh-cards,  Pronouns1,    Pronouns2

Uč. str.23  , PS str. 19/5 – DÚ

cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4, cvičení5

Přehled mluvnice: PS str. 72/73

Unit  2C slovní zásoba . Procvičuj online zde: U2C slovíčka, cvičení1

To be questions: cvičení1,   cvičení 2, cvičení3  cvičení4  PL1, PL2, PL3      23.11.

Unit2B My family -slovní zásoba zde: U2B slovíčka, cvičení1, cvičení2, cvičení3

Uč. str. 21, PS str. 16/4

U2B Possessive adjectives. Procvičuj zde:  PL1, PL2, PL3, PL4 

Uč. str. 18  zájmena osobní x přivlastňovací: cvičení1, cvičení2 věty, zájmena

 Sloveso být +, –   nauč se jeho kladné i záporné tvary:

Zkus vyplnit tyto pracovní listy: cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4, cvičení5   zápor

U2A Slovní zásoba Procvičuj zde: U2Aslovíčka,  slovíčka, názvy zemíanagram, křížovka, flags

Sloveso být: cvičení1 cvičení2, cvičení3   cvičení4 cvičení5, zkrácené tvary, +/- věty

In  Prosím, o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.
do str. 35  Země v pohybu, Země a roční období

pracovní list – opakování

str.35 – Země ve vzdušném obalu

 

Vl 1.12. 2023 test 2. světová válka

Cvičný kvíz, 100-90%=1, https://quizizz.com/join?gc=93861443

Období vlády jedné strany, učebnice str. 74 -76 prezentace Vláda jedné strany,

Druhá světová válka, učebnice str. 72-74, prezentace 2. světová válka

Mnichovská dohoda,  Protektorát Čechy a Morava, učebnice 69-70, prezentace Druhá republika, vznik Protektorátu Čechy a Morava