5. třída Illová

 Třídnické a organizační záležitosti: 

Učivo 17.5.:  

Čj – 182/rámeček číst, 182/4.

M – 132/35.-39.

Učivo 16.5.:

Čj – 179/4., 180/1.,2.

M – 131/24.-27.,34.

Př – opak. trávící soustavy

Čtení – HČ do str.95 do 23.5.

Učivo 15.5.:  

Čj – uč.179/3., PS34/2.,35/1.

Mg – uč.127/1.-4.

Učivo 14.5.:  

Čj – uč.177/1. -číst, 178/1.a) pís., 179-číst rámeček, 177/4. -dopsat od slova Chodci…

M – uč.130/17.-22.

Př – https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs

         uč.83,84 číst, opsat si zbytek rámečku str.84 

         Na čtvrtek 16.5. – dobrovolné referáty na téma „Zdravá výživa“

Čtení – uč.124-127

Učivo 13.5.:  

Čj – https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

uč.177/4. – polovinu cv. písemně, diktát, Dú – oprava diktátu

M – uč.129/9.-11.

Učivo 10.5.:  

Čj – uč.177/3.b)

https://wordwall.net/cs/resource/52407635/shoda-podm%C4%9Btu-a-p%C5%99%C3%ADsudku

M – uč.128/1.-7.

Učivo 9.5.:  

Čj – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni5.html

        uč.176/rám. ústně, 177/3.a) pís., Dú PS 34/1.

M – uč.126/30., opakovat si pořadí výpočtů – podle cv.35

Př – https://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=515 

        uč.82 číst, 84 – opsat 3 .

Čtení – str.120,121

17.5. – Listování s Lukášem Hejlíkem (ve škole) – vybíráme 70,- Kč/žáka

             kniha Bertík a čmuchadlo (autorka: Petra Soukupová) 

Učivo 7.5.:  

Čj – uč.175/1.

M – uč.126/červený text, cv.31, Dú – list

Př – https://www.youtube.com/watch?v=FO_6A_F4oyU

Čtení – focení třídy

Učivo 6.5.:  

Čj – uč.173/5., 174

M – uč.126/28.,29.,35.,36.

Učivo 2.5.:  

Čj – uč.173/3.,4.

M -uč.125/21.-26.

Př – https://slideplayer.cz/slide/3140400/ 

  uč.80-81

Hravé čtení – str.88-91

Učivo 30.4.:  

Čj – https://wordwall.net/cs/resource/15675267/v%C4%9Bta-jednoduch%C3%A1-a-souv%C4%9Bt%C3%AD

uč.172/1.,173/2.

M – uč.124/17.,18.,19., 125/20.

Př – https://www.youtube.com/watch?v=1Z3nSM0Kfms

    

Přehled učiva:

ČJ uč. Český jazyk, do str. 179

PS do str.35/1.

Čítanka do str.127

Hravé čtení – do str. 87

Opakujte si učivo.

opakování učiva ČJ:

https://www.wildova.cz/predmety/cesky-jazyk/5-rocnik-cj/

Do 6.6. čtenářské deníky.

M uč. Matematika, do str. 130

Procvičuj si x, :, +, – , zlomky , desetinná čísla, zaokrouhlování.

Mg – str. 127 -obvod, obsah obrazců

Opakujte si učivo geometrie, převody jednotek.

procvičování učiva M:

https://www.wildova.cz/predmety/matematika/5-rocnik/

Aj 1, p. uč. Slabá

uč. Project do str. 58, cv. 4 – vazba There is/There are + otázky a krátké odpovědi, použití předložek místa ve větách; PS do str. 48, cv. 2

DÚ: PS str.84, slovíčka 5D (1. část)

Poslechy k učebnici na stránce: www.oup.com/elt/project

POSLECHY k pracovnímu sešitu na CD v PS nebo zde: Unit 5:

Procvičování online:

Unit 5A, 5B: Slovní zásoba zde: U5Aslovíčka Our house  unit5

Aj 2, p. uč. Mašková Abeceda, pravidla výslovnosti: Alphabet,  IPA.

Učebnice Project1 slovní zásoba  s výslovností: celá učebnice

Project 1: Slovní zásoba: cvičení     Gramatika: Project1    POSLECHY: Project1

U5C Our town. Opiš do slovníčku!!!  Slovní zásoba zde: U5Cslovíčka      soutěž

Uč. str. 56, PS str. 46

Soutěž: slovíčka    there is

There is/are: cvičení1, cvičení2

čtvrtek 16.5. Test U5B slovní zásoba: Our house  cvičení

Unit 5A My room. Slovní zásoba zde: U5Aslovíčka    odkazy: unit5

Soutěž: prepositions

Uč. 53 poslech zde: cvičení    

Time:cvičení3,  cvičení4, cvičení5

Present simple opakování: cvičení1, cvičení2, cvičení3

Tvoření otázky- questions:cvičení1cvičení2  Wh-questions: cvičení1

U4D slovní zásoba zde: U4Dslovíčka, cvičení

U4C Free time – napiš slovní zásobu! procvičuj zde: slovíčkaU4C

U4B My day. Slovní zásoba zde: U4Bslovíčka  cvičení1, cvičení2    odkazy

U4A What´s the time?cvičení

Procvičuj zde: cvičení1, cvičení2, cvičení3, poslech

Slovíčka zde: U4A,   cvičení1, cvičení2 cvičení3,  cvičení4, cvičení5

U3D My school Procvičuj zde: cvičení  Battleship

Školní předměty zde: School subjects   Procvičuj zde: anagram, cvičení1, cvičení2, křížovka

U3C Slovní zásoba zde: slovíčkaU3C, cvičení1         Pets: cvičení1, cvičení2, quiz

Have you got? Procvičuj zde: cvičení

U3B Slovní zásoba zde: slovíčkaU3B, cvičení1, cvičení2 , cvičení3, křížovka, pexeso

Adjectives (přídavná jména): cvičení1, pexeso

Unit 3A My world Procvičuj zde: slovíčkaU3A, anagram, hangman, křížovka, obrázky

Sloveso have got( mít): have/has got, česky, věty1, věty 2,PL

Zápor- haven´t got: cvičení1, cvičení2

U2D Procvičuj zde: U2D,  Days of the week1, Days of the week2,   Wh- otázka1,

Wh-otázka2, Wh-otázka3,   Wh-cards,  Pronouns1,    Pronouns2

cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4, cvičení5

Unit  2C slovní zásoba . Procvičuj online zde: U2C slovíčka, cvičení1

To be questions: cvičení1,   cvičení 2, cvičení3  cvičení4  PL1, PL2, PL3      23.11.

Unit2B My family -slovní zásoba zde: U2B slovíčka, cvičení1, cvičení2, cvičení3

Zájmena osobní x přivlastňovací: cvičení1, cvičení2 věty, zájmena cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4, cvičení5   zápor

U2A Slovní zásoba Procvičuj zde: U2Aslovíčka,  slovíčka, názvy zemíanagram, křížovka, flags

Sloveso být: cvičení1 cvičení2, cvičení3   cvičení4 cvičení5, zkrácené tvary, +/- věty

Ukraine odkazy: cvičení

In  Prosím, o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.
do str. 84  Trávící soustava, zdravá výživa

Opakujte si poslední učivo.

Vl 10.5. 2024 – Test, práce s mapou ČR

CVIČNÉ KVÍZY: 90-100%=1,  https://quizizz.com/join?gc=97022769, https://quizizz.com/join?gc=99725945, https://quizizz.com/join?gc=67863835

Kraje ČR, prezentace Kraje ČR

Orientace na mapě ČR, prezentace Povrch České republiky 2, Povrch ČR, vodstvo

TV Samostatná práce – Pracovní list formát A4 – sborník 10 cviků + obrázek a krátký popis – termín odevzdání 6.5.
  • PROSÍM O OZNÁMENÍ JAKÉKOLI ZMĚNY V ADRESE BYDLIŠTĚ, E-MAILU, TELEFONNÍM ČÍSLE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PŘÍP. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ.