2.B třída Slabá

17. 5. Listování s Lukášem Hejlíkem: kniha Bertík a čmuchadlo (autorka: Petra Soukupová)

21. 5. návštěva Městské knihovny ve Znojmě, s sebou 20,- Kč na cestu autobusem

23. 5. divadelní představení  Honza málem králem

Přehled učiva:

DÚ 13. 5.  M, str. 53, cv. 9
DÚ 14. 5.  ČJ – papír – 4. sloupec

M, str. 54, cv. 1 – procvičování násobení a dělení 3 – příprava na testík

DÚ 15. 5. Hravá čítanka, str. 68 – 69

procvičování násobení a dělení 2, 3

opravy v sešitech

DÚ 16. 5. Čj, str. 146, cv. 10

procvičování násobení a dělení 2, 3

Čj uč. Český jazyk, do str. 146, cv. 11 rozlišení věty jednoduché a souvětí, slovesa ve větě, spojky

PROCVIČOVÁNÍ pravopisu i/y: skolakov.eu/český jazyk 2. třída

ČJ – PS, str. 35, cv. 2

Čítanka do str. 128

Hravá čítanka do str. 69

mimočítanková četba Sedmilhář Josífek

Písanka 2 do str. 21 + str. 26

procvičování on-line

https://wordwall.net/cs/resource/54651436/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/p%c3%a1rov%c3%a9-souhl%c3%a1sky-b-x-p-d-x-t-%c4%8f-x-%c5%a5-v-x-f

M 2. díl učebnice M do str. str. 55 – jednotky hmotnosti a objemu, násobky čísla 3, příklady na násobení a dělení třemi – umět zpaměti!

STÁLE procvičovat počítání do 100 s přechodem přes desítku, násobení a dělení dvěma, třemi, řešení slovních úloh


M-G: uč., str. str. 82 – přesné rýsování a měření, polovina úsečky, odhad délky úsečky 

Prv Já a můj světuč. do str. 55, PS, str. 65 – opakování učiva o jaru