6.A třída Mašková

Třídnické a organizační záležitosti:

  • Seznam sešitů na nový školní rok ZDE: Seznam sešitů a pomůcek
  • Prosím o oznámení jakékoliv změny v adrese bydliště, e-mailu, tel.čísle, zdravotní pojišťovně.
  • 14.12. Beseda Krysáci
  • Vánoční akademie 12.12. Program: 15:30 jarmark, od 16:00 akademie

Přehled učiva:

Čj Cvičné testy 7.12. – 12.12. 2023, 3×90%=1, https://quizizz.com/join?gc=97367343, https://quizizz.com/join?gc=97367343, https://quizizz.com/join?gc=89027561

12.12.2023 – Test podstatná jména

Podstatná jména, rod ženský a střední, učebnice str. 33 – 36, pracovní sešit str. 22, 24,25, 26

Podstatná jména, učebnice str. 30 -32, pracovní sešit str. 20-21

Podstatná jména, učebnice str.25 -29, pracovní sešit str.17-19

Slovní druhy, opakování, učebnice str. 22-23, pracovní sešit str.15-16

Literatura

Poezie, hlavní znaky – POEZIE, HLAVNÍ ZNAKY

Autorská pohádka, AUTORSKÁ POHÁDKA

Pohádka, její druhy, prezentace Pohádka

Sloh -Komunikační útvary psané, oznámení, inzerát Inzerát

M V týdnu od 27. 11. – 01. 12. 2023:

  • UČ po str. 44
  • PS po str. 47; cv.1, 2, 3/str. 42; cv. 4, 5/str. 43; str. 44/cv. 7; str. 45/cv. 12
  • dokončeno učivo desetinná čísla; v příštím týdnu opakování str. 48-49 a nové učivo – dělitelnost

Procvičujte násobení desetinných čísel:

Aj Project: Animals:   Učebnice str. 31 

Přečti si článek a vyber si oblíbené zvíře. Podle otázek na str. 31  o něm vypracuj projekt a doplň obrázkem.

U2A Animals Procvičuj zde: slovíčka U2A,  cvičení1

U2B slovní zásoba zde: slovíčka U2B,cvičení1

Uč. str. 22, PS str. 16

Present continuous-ing form, cvičení1,   cvičení2,  cvičení3,   zápor,   otázka1,

Unit 1D At home. Procvičuj zde: slovíčka U1D,  slovíčka,     Procvičuj zde: cvičení1, cvičení2

Adverbs of frequency – Frekvenční příslovce:  Procvičuj zde: cvičení1   cvičení2, anagram,   Věty1

Přítomný čas otázka: cvičení1,cvičení2, Wh-do/does

Přítomný čas prostý 3. tvar: koncovky  cvičení1, cvičení2,

Zápor:  cvičení1, zápor, cvičení2   

Přehled mluvice PS str. 73!!

In  Prosím, o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.
Hv Do příští hodiny donést malý linkovaný sešit (524).
Pozor test dne 1.12.2023 na Měkkýši str. 30-35 (zopakuj si otázky za textem, pojmy radula, lastura, ulita, sépiová kost…., zástupce)

procvičuj si:

plži

stavba hlemýždě

stavba-mlže

měkkýši

Fy ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK – elektrování

Online učebnice: elektrování

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ

ATOM – TEST 14.12.

Online učebnice: atomdruhy atomůmolekula

STRUKTURA LÁTEK

Online učebnice: Brownův pohybStruktura látek, Difuze

⇑ od 30.11. ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ NA AKTUÁLNÍ UČIVO ⇑

ONLINE UČEBNICE VIVIDBOOKS (kód pro přihlášení poslán přes komens)

MŮŽEŠ SI STÁHNOUT I APLIKACI VIVID DO TELEFONU! 

Z  

ve st 6.12. test (určování zeměpisných souřadnic, části Země, sféry Země, litosférické desky- pohyby, zemětřesení- epicentrum, seismograf, tsunami, sopky- názvy, části)

procvičuj si:

zemětřesení, zemětřesení, sopky, stavba-sopky

orientace-na-zemi

orientace-na-zeměkouli

zeměpis rovnoběžky poledníky

D Opakuj si učivo – Keltové, Germáni