9.A třída Štipčáková

Třídnické a organizační záležitosti:

 

Vybíráme: 150,- Kč na kopírování a 100,- Kč na Sdružení rodičů (platí pouze nejstarší dítě v rodině)

 

Přehled učiva:

Čj Přísloví, slovní druhy. – Ve čt 30. 11. test na přísloví. Ve středu 29. 11. bude mluvnice.

cvičné kvízy: https://quizizz.com/join?gc=80602886

https://quizizz.com/join?gc=84030127

https://quizizz.com/join?gc=85236902

Charakteristika-znaky

Světový realismus – realismus v Rusku – L. N. Tolstoj, realismus v Anglii – Ch. Dickens

Příprava na PZ: část Porozumění textu

M Lineární funkce – rovnice, graf, konstantní funkce, funkce rostoucí a klesající, lin. funkce v praxi

TEST 30.11. – Lineární funkce – rovnice, graf, průsečíky s osami, Df, Hf

Funkce: soustava souřadnic, závislosti v tabulkách a grafech, co je to funkce?, definiční obor, hodnota funkce

Slovní úlohy (výklad):  o směsích, míchání lihu, o práci, o pohybu

Rovnice se dvěma neznámými (video1, 2), soustavy rovnic – dosazovací metoda (video od 3:2023), sčítací metoda (video1, 2)

Procvičuj zde: soustavy – zlomky závorky

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ

soustavy rovnic: 1, 2, 3, 4

funkce: ZDE, mix, souřadnice, 2, 34 graf, 23definiční obor a obor hodnot2, lineární funkce, 2, 3, 4, 5

Aj 20.11. adjectives -ed, -ing, ve čt 23.11. bude test slovíčka 4C+ adjectives+ describing pictures

slovíčka: unit-4-kids-vocabulary

procvičuj si zde:

adjectives-ing, ed

adjectives-ending-ed-ing

can-see-here-ing

project-4-unit-4b-i-can-see-hear

level4/unit04/grammar/ing infinitive, ing or infinitive, gramatica/Infinitive.htm, verb-ing-or-to-infinitive,  https://wordwall.net/cs/resource/10544230/verb-ing-or-infinitive, ing-form-to-infinitive, 

procvičuj si zde:

 

slovíčka- king-arthur

aj-8-king-arthur

https://www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/274313

 

UA: project/level2/

 slovíčka: project-2-unit-1d, project-2-unit-1a

in the street 

fat-thin-short-tall-big-small-hair

/vocabulary/house/parts-exercises

vocabulary/house/rooms

can/can-cant-2

Nj LEKCE 4 – slovní zásoba, způsobová slovesa können, dürfen

SLOVNÍ ZÁSOBA – ústní zkoušení (po Biologie) od 1.12, test (celé 8.12.)

TEST – können, dürfen – 13.12.

PROJEKT – ICH KANN;DARF  odevzdej do 19.12.!!!

LEKCE 3  – slovní zásoba, číslovky, časování essen, helfen + 3.pád, müssen, mein Tag

TEST 29.11. – LEKCE 3

prezentace, NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

⇓ ONLINE PROCVIČOVÁNÍ ⇓

Odkazy k procvičování slovní zásoby: ZDE(vyber správnou lekci!) + stará učebnice ZDE

LEKCE 4: können, 2, 3, 4, 5dürfen2, 34Berlin, 2, Předložky, Schulfächer, 2, 3, 4, 5, řadové číslovky

LEKCE 3: číslovky, 23, 4, 5, 6, 7, essen + helfen2, 3 helfen, helfen + 3.pád, Essen, Lebensmittel, 2, 3, 4, 5, müssen, 2, 34, 56mein Tag23, 4, 5, 6, slovesa meinTag, 2, 34, 5, 6 text, 23slovesa s odlucitelnou predponou, 2, 3, 4, 5

PŘEHLED GRAMATIKA 8

D ČSR mezi válkami, uč str. 16 – 26, opakování, pracovní listy  – zkoušení

3.11. – zkoušení, – pracovní listy 1,2,3

8.11. – test, pracovní listy – 1,2,3

Z
  • 28.11. – těžba nerostných surovin – učebnice strana 26
  • 21.11. – zemědělství ČR – učebnice strana 22-25
  • 14.11. – Ochrana životního prostředí ČR – strana 12
  • 7.11. – ČR – sídla – strana 17-18
  • 31.10. – ČR – obyvatelstvo a sídla – učebnice strana 14-16
Fy Převody jednotek – kdo neumí, vytvoří si pomůcku

Vznik střídavého proudu

Efektivní hodnota střídavého proudu a napětí

Generátor střídavého napětí

Výroba elektrické energie

CH Organická chemie – složení, vlastnosti, vzorce

Rozdělení organických látek

Uhlovodíky

Alkany a jejich zástupci

Alkeny a jejich zástupci

Alkadieny

Alkyny

Areny

 

In  Prosím, o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.

29. 11. – Krátký test na probranou látku – formátování tabulky Excel, vzorec, datové pruhy. Vzor na e-mailu (10 nejoblíbenějších filmů).

PŘÍPRAVA NA PZ Z M V hodině:

3.10. pravidla, uč.  14/1-6

10.10. Cvičný test

17.10. Cvičný test (dotazy k poslední úloze individuálně)

31.10. uč. 14-18 vybraná cvičení

7.11.; 14.11. Pracovní list – mocniny, odmocniny, racionální čísla, pořadí početních operací

21.11.: Převody jednotek

28.11.: Tabulky, diagramy

Domácí příprava: 

Zkontroluj si podle výsledků – v hodině konkrétní dotazy, čemu přesně nerozumíš

na 10.10.: cvičný test M9_JPZ_2023_DT, záznamový arch rozdán + projdi si stránky 7-9 (shrnutí učiva)

na 17.10.: cvičný test (z minulé hodiny) + uč. str. 14-15 + PROCVIČUJ ZLOMKY, CELÁ ČÍSLA, DESETINNÁ ČÍSLA, MNOHOČLENY! ZDEZDE, ZDE

na 31.10.: projdi si 1. kapitolu celá čísla, zlomky, mocniny a odmocniny – přehled učiva (str. 7-9) , dvojice úloh (str.10-11)

na 7.11.: zbylá cvičení uč. 14-18, online testy https://procvicprijimacky.cermat.cz/ (čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia – matematika – výběr ze skupiny úloh – číslo a početní operace – sada 1,2)

na 14.11: procvičuj online (viz. příprava na 17.10. a 7.11.)

na 21.11.: Dokonči pracovní list ABCD (od 9. cv.)  kontrola ZDE, projdi si str. 19 v učebnici -převody jednotek

na 28.11.: dvojice úloh str. 20-21 + 24/4,5

na 5.12.: projdi si str. 26 – Procenta, poměr + str. 28-29 Dvojice úloh

Jak vyplnit záznamový arch?

Jak se úspěšně připravit na přijímačky?

Testy k procvičení