6.B třída Toufarová

Třídnické a organizační záležitosti:

  • Seznam sešitů na nový školní rok ZDE
  • 13.6. školní výlet do zábavního parku Robinson – co nejdříve přinést přihlášku. Zaplatit do konce května! Cena 450,- Kč
  • Tělesná výchova: samostatná práce – formát A4 – sborník 10 cviků + obrázek a krátký popis – termín odevzdání 29.4.

Přehled učiva:

ČJ Mluvnice

Cvičné testy: 100-90%= 1, https://quizizz.com/join?gc=74109831, https://quizizz.com/join?gc=86433654

Základní větné členy, prezentace ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY 2, pracovní sešit 2. díl str. 6-8

Slovesa, procvičování, prezentace Slovesa, opakování, pracovní sešit str. 55

Slovesné kategorie, prezentace Slovesa, kategorie, pracovní sešit str. 51 – 53

Číslovky, pravopis, skloňování, pracovní sešit str. 49- 51,  prezentace Pravopis číslovek, Skloňování číslovek

Číslovky, druhy, prezenatce ČÍSLOVKY, DRUHY, pracovní sešit str. 48

Literatura

Mark Twain, prezentaceDOBRODRUZNA_LITERATURA_

Sloh

Popis pracovního postupu, prezentace Popis pracovního postupu

 

M !ÚHLOMĚR + KRUŽÍTKO + ořezaná tužka!

ONLINE HODINA: úvod, sedmiúhelník, konstrukce, konstrukce2, dvojnici, OMALOVÁNKY: motýl, hrad, čarodějnice, růže

OSOVÁ SOUMĚRNOST (video, 2), osově souměrné útvary (video)

DDÚ – online kvízy: 1, 2, 3

SHODNOST – shodné útvary, přímá a nepřímá shodnost

TROJÚHELNÍK – obvod, strany trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost (video, 2), druhy trojúhelníků podle délky stran, druhy trojúhelníků podle velikosti úhlu, konstrukce (sss, sus, usu), výška (video) střední příčka (video), obsah  (video), těžnice (video), kružnice opsaná (video, 2), kružnice vepsaná (video)

ÚHEL – co je to úhel, popis úhlu (i řecká abeceda), měření úhlu (video, 2), konstrukce úhlu (video) stupně a minuty – převody (video), početní sčítání a odčítání úhlů, násobení a dělení úhlů, druhy úhlů (video) dvojice úhlů (video) + dopočítávání úhlů, osa úhlu (video)

DĚLITELNOST – dělitel (video), násobek (video), kritéria dělitelnosti (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100) – VIDEO, ZNAKY DĚLITELNOSTI- PŘEHLED, prvočíslo, číslo složené (video), rozklad na součin prvočísel (video, video – metoda 2), hledání všech dělitelů čísla (video), společný dělitel, největší společný dělitel (video), slovní úlohy (slovní úlohy+výsledky)

PŘEHLED + PROCVIČOVÁNÍ

! PRVOČÍSLA DO 20 !

⇓ ONLINE PROCVIČOVÁNÍ ⇓

OSOVÁ SOUMĚRNOST12, 3

SHODNOST1, 2

TROJÚHELNÍK1, 2, 3, 4

ÚHLY: odhadni velikost, 2, stupně a minuty2, 3druhy23, dvojice, 2

DĚLITELNOSTdělitel, násobek2násobek, dělitel2, 3, 4, znaky dělitelnosti, 2, 3, 4prvočislo, čislo složené, 23, 4, rozklad na prvočísla, 2největší společný dělitel, 2

DESETINNÁ ČÍSLA: mix cvičení, mix2, mix3mix 4 ZÁPIS:1 4 OSA 1 2 5 6 7DESETINNÉ ZLOMKY: POROVNÁVÁNÍ:1 2 ZAOKROUHLOVÁNÍ 2 3, SČÍTÁNÍ: 1, 2, 3, 4, 5 ODČÍTÁNÍ 1, 2+ a – 1, NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 10,100 1, 23, NÁSOBENÍ – DČ + PČ 1,  2, 3, 4, 5, 6, NÁSOBENÍ DČ 1, 2, 3, 4, DĚLENÍ DČ 1, 2, 3, 4, 5

JEDNOTKY: DÉLKY: 1, 2, 3, 45 OBSAHU: 123, 45 HMOTNOSTI: 1, 2345 mix 12

PŘIROZENÁ ČÍSLA: ZDEZDE

MALÁ NÁSOBILKA: 1, 2, 3, 4    + a -: 12, 3, 45    násobení: 1  dělení: 1, 23

ONLINE OPORA  DIDAKTIS.CZ

Aj Unit 3 Holidays.  AJ slovíčka: zde  comprehension: cvičení   

POSLECHY: Project2          revision: cvičení             Nepravidelná slovesa: past

OUPgrammar: cvičení

Pondělí 20.5. TEST Unit 4C, D – slovíčka

Procvičujeme: some/anypřehled,cvičení1, cvičení2,  cvičení3

Opakujeme: Počitatelná/ nepočitatelná podst.jména – C/ U:flashcards, cvičení1, křížovka

počitatelnost: cvičení1, cvičení2

Uč. str. 47, PS str. 37

U4C Mut goes shopping. Slovíčka zde:U4Cslovíčkafood containers,   cvičení

How much/many:  cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4

U4B Stone soup. Slovní zásoba zde: U4Bslovíčka, cvičení1    str. 46: cvičení2, verbs

some/anypřehled,cvičení1, cvičení2,  cvičení3

Počitatelnost: cvičení1, cvičení2, odkazy

U4A Food. Slovní zásoba zde: U4Aslovíčka, kategorie,  games: hangman,  big describer, C/U,  PL1

Počitatelná/ nepočitatelná podst.jména – C/ U:flashcards, cvičení1, křížovka

U3C, U3D  Holiday problems. Slovní zásoba zde: U3Cslovíčka   věty1, věty2, křížovka

Nepravidelná slovesa. Procvičuj zde: Irregular verbs, song version, cvičení1,  cvičení2

Minulý čas – pravidelná slovesa Uč. str. 34, procvičuj zde: slovesa1, slovesa2, slovesa3

U3B Past simple regular verbs: video, cvičení1, cvičení2, cvičení3, křížovka

Minulý čas – pravidelná slovesa – kladný/ záporný tvar. Procvičuj zde: past simple,věty překlad, PL1, PL2

U3B Past simple regular verbs: video, cvičení1, cvičení2, cvičení3,

stránky na procvičování: past simple, věty překlad

U3B slovní zásoba: slovíčka U3B, cvičení1, cvičení2,   anagramPast simple of verb to be: was/ were:

Procvičuj zde: cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4, cvičení5,   was/wasn´t

Was/ were question: prezentaceU2D slovíčka2D, cvičení1

Poslechy k procvičení: listening

Ukraine odkazy: cvičení

F TEST 20.5. FYZIKÁLNÍ VELIČINY

TEST 27.5. PŘEVODY JEDNOTEK

PŘEVODY JEDNOTEK – procvičování2

ČAS

ONLINE UČEBNICE: 12, 3

ONLINE PRCVIČOVÁNÍ: 1, 2, 3, 4, 5

TEPLOTA

ONLINE UČEBNICE: 1, 2, 3

ONLINE PRCVIČOVÁNÍ: 1, 2, 3

HUSTOTA 

TEST – výpočet hustoty 29.4.

VÝPOČET HUSTOTY: PREZENTACE 1 PREZENTACE 2 VIDEO, 2, 3

ONLINE UČEBNICE: 1, 2

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ: 1, 2, 3, 4

HMOTNOST (VIDEO)

ONLINE UČEBNICE: 1, 2

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

OBJEM – Převody jednotek (video), měření

Online učebnice: objem, měření objemu

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ: 1, 2, 3, 4, 5, 6ODMERNY VALEC

DÉLKA, PŘEVODY JEDNOTEK (video), ARITMETICKÝ (video) a VÁŽENÝ PRŮMĚR

Online učebnice: fyzikální veličiny,  délka, metr, délka měření

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ: převody jednotek

Převody jednotek délky: 123, 4567

ONLINE UČEBNICE VIVIDBOOKS (kód pro přihlášení poslán přes komens)

MŮŽEŠ SI STÁHNOUT I APLIKACI VIVID DO TELEFONU! 

Učivo: 24.4.řasy

procvičuj si:

řasy

procvičuj si:

fotosyntéza

D Opakuj si učivo – Keltové, Germáni
Z  23.4 učivo: Amerika- hospodářství

procvičuj si:

mapa-jižní-amerika

mapa-povrch-severní-Amerika

Amerika členitost,

vodstvo

OV 14.3. test – státní symboly, sociální skupiny, odkaz na procvičování zde: https://quizizz.com/join?gc=484086
IN  Prosím, o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.
14.9. Donést do PČ 1-2 roličky od toaletního papíru.