6.B třída Toufarová

Třídnické a organizační záležitosti:

  • Seznam sešitů na nový školní rok ZDE
  • Vybíráme: 150,- Kč na kopírování , 100,- Kč na Sdružení rodičů (platí pouze nejstarší dítě v rodině); 80,- Kč na besedu Krysáci
  • 14.12. Beseda Krysáci 

Přehled učiva:

ČJ Mluvnice

Cvičné testy 7.12. – 12.12. 2023, 3×90%=1, https://quizizz.com/join?gc=97367343, https://quizizz.com/join?gc=97367343, https://quizizz.com/join?gc=89027561

12.12.2023 – Test podstatná jména

Podstatná jména, rod ženský a střední, učebnice str. 33 – 36, pracovní sešit str. 22, 24,25, 26

Podstatná jména, učebnice str. 30 -32, pracovní sešit str. 20-21

Podstatná jména, učebnice str.25 -29, pracovní sešit str.17-19

Literatura

Poezie, hlavní znaky – POEZIE, HLAVNÍ ZNAKY

Pohádka autorská, AUTORSKÁ POHÁDKA

Sloh – Komunikační útvary psané, inzerát prezentace Inzerát

 

M DESETINNÁ ČÍSLA – NÁSOBENÍ desetinného a přirozeného čísla, násobení desetinných čísel (video), DĚLENÍ desetinného čísla přirozeným číslem, dělení desetinného čísla desetinným číslem (video)

TEST – DĚLENÍ DČ 7.12.

!MALÁ NÁSOBILKA! (ODKAZY NÍŽE)

PŘEVODY JEDNOTEK – délka (video, 2), obsah (video; jednotky obsahu; 2), hmotnosti (video – mg NE!)

DESETINNÁ ČÍSLA – zápis, číselná osa, desetinné zlomky (video), porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení a dělení 10, 100

⇓ ONLINE PROCVIČOVÁNÍ ⇓

DESETINNÁ ČÍSLA: mix cvičení, mix2, mix3mix 4 ZÁPIS:1 4 OSA 1 2 5 6 7DESETINNÉ ZLOMKY: POROVNÁVÁNÍ:1 2 ZAOKROUHLOVÁNÍ 2 3, SČÍTÁNÍ: 1, 2, 3, 4, 5 ODČÍTÁNÍ 1, 2+ a – 1, NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 10,100 1, 23, NÁSOBENÍ – DČ + PČ 1,  2, 3, 4, 5, 6, NÁSOBENÍ DČ 1, 2, 3, 4, DĚLENÍ DČ 1, 2, 3, 4, 5

JEDNOTKY: DÉLKY: 1, 2, 3, 45 OBSAHU: 123, 45 HMOTNOSTI: 1, 2345 mix 12

PŘIROZENÁ ČÍSLA: ZDEZDE

MALÁ NÁSOBILKA: 1, 2, 3, 4    + a -: 12, 3, 45    násobení: 1  dělení: 1, 23

ONLINE OPORA  DIDAKTIS.CZ

Aj Project: ANIMALS

Uč. str. 31 – Meerkats – článek. Na samostatný papír A4 na základě otázek vypracuješ projekt na dané téma. Doplníš obrázkem.Odevzdáš další hodinu.

U2A Animals Procvičuj zde: slovíčka U2A,  cvičení1

U2B slovní zásoba. zde: slovíčka U2B,cvičení1

Uč. str. 22, PS str. 16

Present continuous-ing form, cvičení1,   cvičení2,  cvičení3,   zápor,   otázka1,

Unit 1D At home. Procvičuj zde: slovíčka U1D,  slovíčka,     Procvičuj zde: cvičení1, cvičení2

Adverbs of frequency – Frekvenční příslovce:  Procvičuj zde: cvičení1   cvičení2, anagram,   Věty1

U1C slovní zásoba. Procvičuj zde: slovíčka,

Přítomný čas otázka: cvičení1,cvičení2, Wh-do/does  PS str. 8, 9 – celé vyplněné

Přítomný čas prostý 3. tvar: koncovky  cvičení1, cvičení2,

Zápor:  cvičení1, zápor, cvičení2   

Přehled mluvice PS str. 73!!

AJ fun: slovíčka

F ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK – elektrování

Online učebnice: elektrování

ATOM

Online učebnice: atomdruhy atomůmolekula

STRUKTURA LÁTEK

Online učebnice: Brownův pohybStruktura látek, Difuze

⇑ od 30.11. ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ NA AKTUÁLNÍ UČIVO ⇑

ONLINE UČEBNICE VIVIDBOOKS (kód pro přihlášení poslán přes komens)

MŮŽEŠ SI STÁHNOUT I APLIKACI VIVID DO TELEFONU! 

Pozor test dne 1.12.2023 na Měkkýši str. 30-35 (zopakuj si otázky za textem, pojmy radula, lastura, ulita, sépiová kost…., zástupce)

procvičuj si:

plži

stavba hlemýždě

stavba-mlže

měkkýši

D Opakuj si učivo – Keltové, Germáni
Z ve čt 7.12. test (určování zeměpisných souřadnic, části Země, sféry Země, litosférické desky- pohyby, zemětřesení- epicentrum, seismograf, tsunami, sopky- názvy, části)

procvičuj si:

zemětřesení, zemětřesení, sopky, stavba-sopky

orientace-na-zemi

orientace-na-zeměkouli

zeměpis rovnoběžky poledníky

OV
IN  Prosím, o kontrolu funkčnosti účtů na doménách: BAKALÁŘI a OFFICE. V případě zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména mě kontaktujte.
14.9. Donést do PČ 1-2 roličky od toaletního papíru.