3.B třída Čechová

Třídnické a organizační záležitosti:

 • Ve čtvrtek 23. 5. pojedeme do divadla na pohádku Honza málem králem. S sebou učení do ČJ, M. Návrat kolem 11:30-11:40 hodin.
 • Je nutné mít obalené všechny učebnice (M, ČJ, ČT, PRV, AJ), děti je mají pouze půjčené, na konci roku se vrací čisté a nepoškozené! 
 • Prosím přinést tahací KAPESNÍKY, ve třídě již děti nemají – donesly jen některé děti.
 • Přinést oblečení a boty na VEN (botasky si mohou vzít děti popř. ze skříňky). Pokud dítě v TV necvičí, musí mít napsanou písemnou omluvenku v ŽP. 
 • Jestliže mají děti úkol ze čtení v čítance nebo HČ, prosím tužkou PODEPISAT. Je to pro mě zpětná vazba, že  čtou.
 • PROSÍM O OZNÁMENÍ JAKÉKOLI ZMĚNY V ADRESE BYDLIŠTĚ, E-MAILU, TELEFONNÍM ČÍSLE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PŘÍP. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ.

Přehled učiva v týdnu od 13.- 17. 5. 2024

Čj Časování slovesa být, nebýt v přít. čase. Mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas) – opakování. Pravopis psaní y/ý ve VS – B, L, M, P, S, V, Z – procvičování. Diktát – Toulavý psík.

 • Sešit VS čtení pravidel
 • PS str. 49/cv. 8 – slovesný čas, str. 49/8 jen doplnit y, i, str. 49/10 podle sešitu ČJ – Š, ZPAMĚTI umět vyčasovat sloveso BÝT, NEBÝT – používat osobní zájmena (já jsem, ty jsi …), str. 50/11 budoucí čas – jednoduché a složené tvary, str. 50/12 určit slovesa a vytvořit infinitivy
 • ČJ – Š – mluvnické kategorie u sloves na známky
 • LIST 
 • Učebnice str.180/2a přepis do sešitu ČJ – Š
 • str.68-69 Strýčkova paruka – číst + otázky 1-5, dokreslit paruku
 • Čítanka str. 136 – 137+ komiks k básničce, str. 141 Včely – číst článek s obrázky, video
 • Sešit čtení  
 • OPRAVY v SEŠITECH  ČJ – Š pokud je potřeba, diktát
 • Práce na SMART tabuli  wordwall, skolakov mluvnická kategorie sloves
 • Společná četba  Babička Drsňačka – 12. kapitola
  Každý den číst NAHLAS 10 – 15 minut svou knížku. 

PROCVIČUJ
Určování času u sloves
https://wordwall.net/cs/resource/55952891/slovesa-ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Dasu

Určování osoby, čísla, času
https://wordwall.net/cs/resource/57606692/osoba-%C4%8D%C3%ADslo-%C4%8Das

M Čas – jednotky času, převody jednotek času. HODINY. Násobení a dělení mimo obor násobilky. Slovní úlohy. 
Geometrie – tělesa (vrchol, stěna, hrana)

 • LIST  příklady u klíče – násobení do 1 000 (54 . 3= nebo 70 . 8=), příklady POD klíči, pokud někdo nestihl ve škole
 • FOLIE   sloupec 153
 • Učebnice str. 139/13 do M – Š, slovní úloha, str.143/2 první sloupec do M – Š, str. 143/cv. 2 DRUHÝ sloupec do sešitu M – DÚ, str. 144/cv. 8 (viz M – Š) do sešitu M – DÚ, str. 145/14 písemné sčítání a odčítání do 1 000, str. 145/10 slovní úloha do M – Š, ústně str. 145/12 dělení se zbytkem
 • Prověrky 16. 5. násobení a dělení do 1 000
 • Mazací tabulka str. 143/1 hodiny – přiřazování času, převody jednotek času
 • Opravy   prověrky
 • Sešit – G  rýsování úsečky dané délky, porovnávání úseček, rýsování kružnice
 • Násobení a dělení, násobky – stále procvičovat. Znalost násobilky už musí být automatická, potřebujeme vše na dělení se zbytkem. násobení násobků 10.

PROCVIČUJ
Násobení a dělení mimo obor násobilky
https://wordwall.net/cs/resource/15433903/n%C3%A1soben%C3%AD-mimo-obor-n%C3%A1sobilky
Násobení a dělení mimo obor násobilky
https://wordwall.net/cs/resource/57035696/n%C3%A1soben%C3%AD-a-d%C4%9Blen%C3%AD-mimo-obor-n%C3%A1sobilky
Násobení  mimo obor násobilky
https://wordwall.net/cs/resource/37856302/matematika/n%c3%a1soben%c3%ad-a-d%c4%9blen%c3%ad-mimo-obor
Tělesa
https://wordwall.net/cs/resource/56176287/t%C4%9Blesa

Aj ODKAZ NA POSLECHY V UČEBNICI/PS: 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=cz&selLanguage=cs

 • Slovíčka – slovníček,  barvy, čísla , rozhovor, školní potřeby, rozhovor – půjčujeme si, země, hračky, rozkazy, v obchodě, nakupování, v parku, byt/dům, na hřišti, oblečení
 • PS –  str.70/cv. 2, str. 71, 72
 • UČ – str. 58, 59
 • předložky in, on, under : Where’s  the ball?  – It’s on the chair…(in the cupboard, under the bed…) 
 • malý sešit – sloveso MÍT 
 • slovíčka 8a – zkoušíme 

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ: 

LEKCE 3: https://wordwall.net/cs/resource/63127930/angli%c4%8dtina/hs1-u3-toys-vocabulary

https://wordwall.net/cs/resource/63127507/angli%c4%8dtina/hs1-u3-is-x-isnt

https://wordwall.net/cs/resource/62520188/anglick%c3%bd-jazyk/toys

LEKCE 4: 

https://wordwall.net/cs/resource/64839159/angli%c4%8dtina/happy-street-1-unit-4-food-memory

https://wordwall.net/cs/resource/64841457/angli%c4%8dtina/happy-street-1-unit-4-food-jumble

https://wordwall.net/cs/resource/64839955/angli%c4%8dtina/happy-street-1-unit-4-food-quiz

LEKCE 5: 

https://wordwall.net/cs/resource/47890718/at-the-park-i-have-got-i-havent-got-p%C3%A1r-slov%C3%AD%C4%8Dek-nav%C3%ADc

https://wordwall.net/cs/resource/62520024/anglick%c3%bd-jazyk/toys

ČÍSLA: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/numbers/phone/exercises.html

LEKCE 6: 

https://wordwall.net/cs/resource/11000493/rooms-in-the-house

https://wordwall.net/cs/resource/13623142/the-house

https://wordwall.net/cs/resource/37854162/angli%c4%8dtina/in-the-house-furniture

https://wordwall.net/cs/resource/7197830/around-the-house

Prv 13.5. ČLOVĚK, společné znaky, vývojové stupně
PS str. 53 /cv. 4 + dvě otázky pod cvičením (využijte UČEBNICI PRV str. 63)
Vypracovat referát ŽIVOČICHOVÉ – podrobnosti v úkolníčku, do středy 22. 5., bude hodnoceno důležitou známkou.

10. 5. Přírodní společenstva (les, rybník, pole, louka, hory)
PS str. 47 /6, 7 dle zadání
video pod hladinou rybníka: https://edu.ceskatelevize.cz/video/11090-pod-hladinou-rybnikarybník: https://edu.ceskatelevize.cz/video/4477-brdo-a-rybnik24. 4. Třídění živočichů podle přijímání potravy (býložravci, masožravci, všežravci)
PS str. 48/2

Každou hodinu ústně zkouším.
K přípravě používejte PS, učebnici a také list s nalepenými výpisky 🙂