3.B třída Čechová

Třídnické a organizační záležitosti:

 • Děti mají v ŽP pozvánku na Vánoční akademii a prodejní jarmark – v úterý 12. 12. 2023 od 15:30 hodin.
 • Prohlédněte, prosím dětem hlavu.
 • Beseda s tvůrci večerníčku Krysáci se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2023. Prosím děti, které si objednaly knížku, aby si v tento den vzaly s sebou peníze 280 Kč.
 • V pátek 8. 12. pojedeme potřetí do PLAVÁNÍ. Do aktovky učení na ČJ, M. Kolem 9:30 odjíždíme do lázní, návrat ve 12:05.Věci do plavání nachystejte do zvláštní tašky. Pokud někdo neplave, zůstává ve škole.
 • Přinést 100,- Kč na Fond sdružení rodičů  za rodinu), 150 Kč na kopírování, 250 Kč na 5x autobus do divadla, 80,- Kč na besedu. 
 • Prosím, připravit kostým na VÁNOČNÍ AKADEMII (chlapci – čertíci, děvčata – sněhuláci, do konce listopadu). Před vystoupením bude probíhat prodej výrobků. 
 • Pokud dítě v TV necvičí, musí mít napsanou písemnou omluvenku v ŽP. 
 • Jestliže mají děti úkol ze čtení v čítance nebo HČ, prosím tužkou PODEPISAT. Je to pro mě zpětná vazba, že  čtou.
 • PROSÍM O OZNÁMENÍ JAKÉKOLI ZMĚNY V ADRESE BYDLIŠTĚ, E-MAILU, TELEFONNÍM ČÍSLE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PŘÍP. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ.

Přehled učiva v týdnu od 4. 12. 2023

Čj  Vyjmenovaná slova po L + příbuzná slova. Pravopis psaní y/ý ve VS – L. Procvičování VS – B.

 • sešit VSzpaměti procvičovat řadu VS – B, L + práce s obrázky VS
 • Pracovní sešit str. 26/4, 5, 6 dle zadání
 • Učebnice do sešit ČJ – DÚ str. 79/3a přepsat a doplnit i, y, do sešitu ČJ – Š str. 80/ 8 jen slova s vynechaným i/ y
 • Čítanka str. 55 Čertí plácek + str. 56-57 přečíst a umět povyprávět obsah příběhu + podpis + společná četba – poslech, str. 58 Mikuláš + přepis básničky Mikuláš ztratil plášť, str. 60-61 čtení – ústně otázky za textem, str. 62-63 Jak se čerti žení – číst, str. 58 báseň Prosinec
 • Hravá čítanka str. 58 báseň Prosinec – přepis (část)
 • OPRAVY v SEŠITECH diktát
 • PL Mikulášský obrázek VS – B, cv. 12, 13 doplnit i, y po L, 14
  Každý den číst NAHLAS 10-15 minut svou knížku.

PROCVIČUJ
VS – L
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

M Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10. Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10 v číselném oboru do 100.  Slovní úlohy. Násobení a dělení v oboru malé násobilky – procvičování. Příklady se závorkami.
Geometrie – Rovina-rovinné útvary

 • Násobení a dělení 0 – 10, násobky – stále procvičovat
 • FÓLIE sloupec 91 kdo nestihl ve škole
 • Učebnice str. 43/10 – prvních pět příkladů + zkoušku, str. 44/ 17 (s mezivýpočty), str. 52/40 s mezivýpočty do sešitu M – DÚ, str. 48/13 (prvních 6 příkladu POD SEBE + ZKOUŠKA, přesně podle M – Š) do M – DÚ, str. 44/15 a 49/ 23 tabulky, str. 47/2 celé cvičení + zkoušku, str. 48/8 + zkoušky do sešitu M – Š
 • Mazací tabulka písemné sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10 – docvičování, písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10 
 • Opravy
 • Sešit – M – G  
 • Každý den trénujte příklady na násobení a dělení 0-10. Pokud si nějaký příklad děti nemohou zapamatovat, napište jim ho na lísteček a opakujte hrou, připevněte na ledničku …

PROCVIČUJ
https://wordwall.net/cs/resource/39490015/v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-pod-sebou

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-typ2/priklady.html

Aj ODKAZ NA POSLECHY V UČEBNICI/PS: 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=cz&selLanguage=cs

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ: 

https://wordwall.net/cs/resource/58636818/angli%c4%8dtina/happy-street-1-unit-1-numbers-1-10

https://wordwall.net/cs/resource/58638264/angli%c4%8dtina/happy-street-1-unit-2-colours

https://wordwall.net/cs/resource/58637291/angli%c4%8dtina/happy-street-1-school-objects

https://wordwall.net/cs/resource/58637497/angli%c4%8dtina/happy-street-1-unit-2-school-objects

https://wordwall.net/cs/resource/53248848/angli%c4%8dtina/happy-street-1-unit-2-english-speaking-countries

LEKCE 3: https://wordwall.net/cs/resource/63127930/angli%c4%8dtina/hs1-u3-toys-vocabulary

https://wordwall.net/cs/resource/63127507/angli%c4%8dtina/hs1-u3-is-x-isnt

https://wordwall.net/cs/resource/62520188/anglick%c3%bd-jazyk/toys

Prv 6. 12.
Lidé a výrobky
PS str. 30/2 křížovka – kde nakupujeme
PS str. 32/2 přírodnina, surovina a výrobek
Procvičuj
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-vyrobky/prirodnina-surovina-vyrobek/cviceni.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prir_sur_vyr1.htm
Děti musí znát přesné datum narození (den, měsíc, rok), svoji přesnou adresu (bydliště, číslo domu, směrovací číslo) ve středu 13. 12. píšeme testík.