Fyzikální exkurze do VIDA! centra

Žáci 6. a 7. ročníku se dne 16. 4. vydali do zábavního vědeckého parku VIDA! v Brně. Zde mohli vyzkoušet mnoho interaktivních exponátů, díky kterým objevovali, jak funguje svět kolem nás. Žáci 6. ročníku se účastnili výukového programu „Chytřejší než Holmes“. A pro  žáky 7. ročníku byl připraven výukový program s názvem „Cesta na Mars“. Věříme, že se všem exkurze líbila a žáci nabyli mnoho nových, nejen fyzikálních, poznatků.

Zapsaly: Ing. Michaela Dvořáková, Mgr. Blanka Toufarová