Oživ obraz!

V úterý 9.4. se žáci IX. ročníku zúčastnili dílny animovaného filmu Oživ obraz, který se uskutečnil pod záštitou Muzea města Brna. Celý edukační program začal na Špilberku, kde se žáci podívali na originály obrazů a soch v expozicích Rakouská Morava, Moderna a od Moderny po současnost. Následně pak žáci vybraná díla oživili v univerzitním kině Scala pomocí techniky ploškové animace. Výsledkem celého workshopu byly krátké animované filmy, které si žáci sami vytvořili.

Zapsala: Mgr. Hana Dobrovolná