Krajské kolo Prezentiády

Dne 9. 4. 2024 se žáci IX. ročníku naší školy zúčastnili krajského kola soutěže v prezentačních dovednostech. Soutěž se konala v Brně a školu jely reprezentovat dva týmy – Lásky a Sazeničky Vrbovec. Společným tématem prezentací bylo: Bez toho to nepůjde – ale bez čeho by to nešlo?

Lásky si vybraly, jak už název týmu napovídá, lásku, bez které by se neobešly. Sazeničky Vrbovec zase zvolily téma doprava, protože bez té by to v dnešní době opravdu nešlo. Tým Sazeničky Vrbovec se umístil na krásném 3. místě, oběma týmům se prezentace velmi povedly a moc jim gratulujeme! Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Zapsala: Ing. Michaela Dvořáková