Přijetí do ZŠ 2024

Přijetí do ZŠ 2024

 

Na základě žádostí podaných u zápisu do Základní školy a Mateřské školy Vrbovec byli přijati žáci s registračními čísly ZSVR 1 – ZSVR 34

Žádosti o odklad povinné školní docházky byly vyřízeny kladně.

 

 

Mgr. Galina Blahová

ředitelka školy