Vystoupení pro seniory

Pro všechny hosty, kteří se v sobotu 25. 3. odpoledne sešli v jídelně naší školy, byl jistě pohlazením po duši úvod bohatého programu – vystoupení dětí. Pěvecký sbor pod vedením p. uč. Černé a p. uč. Simka si pro babičky a dědečky připravil písničky z pohádek a moravské lidové písničky,  s kterými žáci reprezentovali školu v okresním kole Znojemského slavíčka.  Umělecké pásmo doplnily básně, s kterými vystupovala děvčata v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna. Věříme, že náš program udělal všem radost. O příjemnou zábavu pro zúčastněné seniory se pak postarali další účinkující.

Zapsala: V. Slabá